Nové číslo časopisu FIP Flash 136 – JANUARY 2024

Nové číslo informačného časopisu Svetovej filatelistickej federácie FIP Flash.

16. 02. 2024

Iné akcie a podujatia:
Používanie príležitostnej poštovej pečiatky 100. Medzinárodný maratón mieru 2023

Používanie príležitostnej poštovej pečiatky 100. Medzinárodný maratón mieru 2023
Miesto: Pošta KOŠICE 1, Košice
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 01. 10. 2023

Informácia o používaní príležitostnej poštovej pečiatky 100. Medzinárodný maratón mieru 2023 v Košiciach.


Príležitostná poštová pečiatka 100. Medzinárodný maratón mieru 2023


Príležitostná pečiatka sa bude používať v nedeľu 1. októbra na pošte Košice 1 (poštová ulica), ktorá bude pre tento účel mimoriadne otvorená od 8:00 do 13:00.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov