Ponuka známok rôznych európskych krajín emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

Výhodná ponuka väčšinou samostatných známok viacerých európskych krajín vydaných v rámci spoločnej emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

01. 02. 2024

Poštový lístok bez prítlače:
Poštový motív - poštár na bicykli

Poštový motív - poštár na bicykli
Deň vydania: 14. 05. 2001
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 5,50 Sk

Poštový (korešpondenčný) lístok s natlačenou známkou s motívom poštára na bicykli.


Textový motív: Natlačená známka: nie je; Cena: 6,30 Sk

Obrazový motív: Natlačená známka: poštár na bicykli.

Autor známky: akad. mal. Martin Činovský
Predajná cena: 6,30 Sk


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov