Ponuka československých monografií poštových známok a poštovej histórie

Ponúkam na predaj niekoľko zväzkov československých monografií poštových známok a poštovej histórie vo veľmi dobrom stave.

03. 12. 2023

Poštová známka:
Poštová dohoda so Zvrchovaným rádom maltézskych rytierov

Poštová dohoda so Zvrchovaným rádom maltézskych rytierov
Deň vydania: 13. 10. 2000
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 10 Sk
Rozmery známky: 23 x 40 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 1250000

Príležitostná poštová známka pripomínajúca ročné výročie podpísania poštovej dohody so Zvrchovaným rádom maltézskych rytierov. Spoločné vydanie so Zvrchovaným rádom maltézskych rytierov.


Textový motív: POŠTOVÁ DOHODA / SO ZVRCHOVANÝM RÁDOM / MALTÉZSKYCH RYTIEROV / 15. 10. 1999

Obrazový motív: Erb Zvrchovaného rádu maltézskych rytierov

Výtvarný návrh známky: Prof. akad. mal. Dušan Kállay

Tematický popis a súvislosti:

Emisia Poštová dohoda so Zvrchovaným rádom maltézskych rytierov bola vydaná na pamiatku podpísania dvojstrannej dohody medzi poštovou správou Slovenskej republiky a poštovou správou Zvrchovaného rádu maltézskych rytierov o doprave a doručovaní listových zásielok na území Slovenskej republiky, ktorá platí od 15.10.1999. Zvrchovaný rád maltézskych rytierov je jedným z najstarších a najznámejších zvrchovaných rádov s bohatou históriou trvajúcou až do súčasnosti. Jeho založenie je spojené s dobytím Jeruzalema krížovou výpravou v roku 1099 a nadviazalo na činnosti vyvíjané od polovice 11. storočia v Jeruzaleme špitálnym bratstvom talianskych pútnikov ošetrujúcich chorých. Patrónom Zvrchovaného rádu je sv. Ján Krstiteľ. Na čele Zvrchovaného rádu stojí veľmajster, ktorý je priamo podriadený pápežovi a súčasne má postavenie hlavy štátu. Volí ho Veľká štátna rada zložená zo zástupcov všetkých členských tried a rádových zborov. Hlavným poslaním Zvrchovaného rádu je vykonávanie charitatívnej činnosti.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov