Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Ponuka personalizovaných tlačových listov

Poštová dohoda so Zvrchovaným rádom maltézskych rytierov

Poštová dohoda so Zvrchovaným rádom maltézskych rytierov

Poštová známka


Poštová dohoda so Zvrchovaným rádom maltézskych rytierovPoštová známka Poštová dohoda so Zvrchovaným rádom maltézskych rytierov
Poštová dohoda so Zvrchovaným rádom maltézskych rytierov

Príležitostná poštová známka pripomínajúca ročné výročie podpísania poštovej dohody so Zvrchovaným rádom maltézskych rytierov. Spoločné vydanie so Zvrchovaným rádom maltézskych rytierov.

Deň vydania: 13. 10. 2000
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 10 Sk
Rozmery známky: 23 x 40 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Výtvarný návrh známky: Prof. akad. mal. Dušan Kállay
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 1250000
Textový motív: POŠTOVÁ DOHODA / SO ZVRCHOVANÝM RÁDOM / MALTÉZSKYCH RYTIEROV / 15. 10. 1999
Obrazový motív: Erb Zvrchovaného rádu maltézskych rytierov


Tematický popis a súvislosti::

Emisia Poštová dohoda so Zvrchovaným rádom maltézskych rytierov bola vydaná na pamiatku podpísania dvojstrannej dohody medzi poštovou správou Slovenskej republiky a poštovou správou Zvrchovaného rádu maltézskych rytierov o doprave a doručovaní listových zásielok na území Slovenskej republiky, ktorá platí od 15.10.1999. Zvrchovaný rád maltézskych rytierov je jedným z najstarších a najznámejších zvrchovaných rádov s bohatou históriou trvajúcou až do súčasnosti. Jeho založenie je spojené s dobytím Jeruzalema krížovou výpravou v roku 1099 a nadviazalo na činnosti vyvíjané od polovice 11. storočia v Jeruzaleme špitálnym bratstvom talianskych pútnikov ošetrujúcich chorých. Patrónom Zvrchovaného rádu je sv. Ján Krstiteľ. Na čele Zvrchovaného rádu stojí veľmajster, ktorý je priamo podriadený pápežovi a súčasne má postavenie hlavy štátu. Volí ho Veľká štátna rada zložená zo zástupcov všetkých členských tried a rádových zborov. Hlavným poslaním Zvrchovaného rádu je vykonávanie charitatívnej činnosti.
Zdroj: Slovenská pošta/POFIS
 Poslať komentár

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia
TOP filatelistické podujatia
Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
 

... všetky akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
Poštová dohoda so Zvrchovaným rádom maltézskych rytierov

Poštová dohoda so Zvrchovaným rádom maltézskych rytierov
Poštová dohoda so Zvrchovaným rádom maltézskych rytierov
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Vždy sa vám dostane viac toho, na čo sa nepretržite zameriavate.

(Paul McKenna)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.