Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2022/2 (113)

Nové číslo filatelistického informačného bulletinu Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku SV. GABRIEL.

14. 04. 2022

Pošta a poštové služby:
Popradský školák v liste radí generálnemu tajomníkovi OSN

Popradský školák v liste radí generálnemu tajomníkovi OSN
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 04. 09. 2017 20:34

Potešiteľná správa o slovenskom víťazovi 46. ročníka súťaže Svetovej poštovej únie (SPÚ) o najkrajší list.Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov