Uvedenie poštovej známky Osobnosti: Mních Cyprián (1724 - 1775)

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Červenom Kláštori pri príležitosti slávnostného uvedenia poštovej známky Osobnosti: Mních Cyprián (1724 - 1775) - 300. výročie narodenia.

26. 07. 2024

Poštová známka:
Pomník Rumunskej kráľovskej armády vo Zvolene (Spoločné vydanie s Rumunskom)

Pomník Rumunskej kráľovskej armády vo Zvolene (Spoločné vydanie s Rumunskom)
Deň vydania: 05. 01. 2018
Nominálna hodnota: 1,30 €
Rozmery známky: 44,1 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 8
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Rempo, s.r.o. / Tiskárna Hradištko, s.r.o.
Technika tlače: Ofset
Náklad: 240000

Príležitostná poštová známka vydaná k 25. výročiu vzniku Slovenskej republiky, ktorá má zvýrazniť skutočnosť, že Rumunsko bolo prvým štátom, ktoré uznalo existenciu samostatnej a suverénnej Slovenskej republiky


Textový motív: Pomník rumunských hrdinov vo Zvolene

Obrazový motív: Centrálny pomník, ktorý predstavuje mohyla antického typu z bieleho travertínu.

Upravený tlačový list:

Poštová známka Pomník Rumunskej kráľovskej armády vo Zvolene (Spoločné vydanie s Rumunskom) (Upravený tlačový list)Rumunské vydanie:
Slovaciká - Spoločné vydania so Slovenskom

Varianty kupónov rumunského vydania:
PDF dokument Pomník Rumunskej kráľovskej armády vo Zvolene - Varianty kupónov rumunského vydania (autor: R. Šulej)


Tematický popis a súvislosti:

V súvislosti s 25. výročím vzniku súčasnej Slovenskej republiky vydáva Slovenská pošta spoločne s Rumunskou poštou známku, ktorá má zvýrazniť dlhodobé vzájomné dobré vzťahy medzi národmi Slovenskej republiky a Rumunska i skutočnosť, že Rumunsko bolo prvým štátom, ktoré uznalo existenciu samostatnej a suverénnej Slovenskej republiky.

Vzájomné priateľské slovensko-rumunské vzťahy korenia hlboko v minulosti a vyznačovali sa obojstrannou úctou, rešpektom i pomocou v čase národnostného útlaku a národnej neslobody. Osudy Slovákov a Rumunov sa často v minulosti stretávali a v súčasnosti ich charakterizuje najmä vzájomná podpora v rámci euroatlantických zoskupení.

Za motív známky bol zvolený pomník, ktorý stojí na Ústrednom vojenskom cintoríne vojakov Kráľovskej rumunskej armády, ktorí padli pri oslobodzovaní Slovenska spod fašistickej okupácie v závere druhej svetovej vojny. Vojaci Kráľovskej rumunskej armády sa zúčastňovali bojov o oslobodenie Slovenska od začiatku decembra 1944 až do záverečných bojov vojny v máji 1945. Na území Slovenska bojovalo okolo 240 000 rumunských vojakov. Celkové straty Kráľovskej rumunskej armády v bojoch o oslobodenie Slovenska predstavovali asi 65 000 mužov, z toho vyše 11 000 padlých. Podstatná časť padlých (10 382) je pochovaná na Ústrednom vojenskom cintoríne vo Zvolene.


Autor (zdroj) popisu: PhDr. Anton Hrnko, CSc.


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov