Signed graphic sheet of Rudolf Cigánik - 600th anniversary of the death of Ján Žižka from Trocnov

An extraordinary offer of the author's hand-signed graphic sheet of the academic painter Rudolf Cigánik under the title - who are God's warriors.

19. 04. 2024

Postage Stamp:
Monument of the Romanian Royal Army in Zvolen (Joint issue with Romania)

Monument of the Romanian Royal Army in Zvolen (Joint issue with Romania)
Date of Issue: 05. 01. 2018
Face value: 1,30 €
Postage stamp dimensions: 44,1 x 26,5 mm
Printing sheet form: UTL
Stamps in printing sheet: 8
Stamps in set: 1
Printing company: Rempo, s.r.o. / Tiskárna Hradištko, s.r.o.
Printing technique: Offset
Amount printed: 240000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postage stamp issued on the 25th anniversary of the Slovak Republic, which should highlight the fact that Romania was the first state to recognize the existence of a separate and sovereign Slovak Republic.


Text motifs: Pomník rumunských hrdinov vo Zvolene

Pictorial motifs: Centrálny pomník, ktorý predstavuje mohyla antického typu z bieleho travertínu.

Adjusted printing sheet:

Postage Stamp Monument of the Romanian Royal Army in Zvolen (Joint issue with Romania) (Adjusted printing sheet)Rumunské vydanie:
Slovaciká - Spoločné vydania so Slovenskom

Varianty kupónov rumunského vydania:
PDF dokument Pomník Rumunskej kráľovskej armády vo Zvolene - Varianty kupónov rumunského vydania (autor: R. Šulej)


Thematic description and context:

V súvislosti s 25. výročím vzniku súčasnej Slovenskej republiky vydáva Slovenská pošta spoločne s Rumunskou poštou známku, ktorá má zvýrazniť dlhodobé vzájomné dobré vzťahy medzi národmi Slovenskej republiky a Rumunska i skutočnosť, že Rumunsko bolo prvým štátom, ktoré uznalo existenciu samostatnej a suverénnej Slovenskej republiky.

Vzájomné priateľské slovensko-rumunské vzťahy korenia hlboko v minulosti a vyznačovali sa obojstrannou úctou, rešpektom i pomocou v čase národnostného útlaku a národnej neslobody. Osudy Slovákov a Rumunov sa často v minulosti stretávali a v súčasnosti ich charakterizuje najmä vzájomná podpora v rámci euroatlantických zoskupení.

Za motív známky bol zvolený pomník, ktorý stojí na Ústrednom vojenskom cintoríne vojakov Kráľovskej rumunskej armády, ktorí padli pri oslobodzovaní Slovenska spod fašistickej okupácie v závere druhej svetovej vojny. Vojaci Kráľovskej rumunskej armády sa zúčastňovali bojov o oslobodenie Slovenska od začiatku decembra 1944 až do záverečných bojov vojny v máji 1945. Na území Slovenska bojovalo okolo 240 000 rumunských vojakov. Celkové straty Kráľovskej rumunskej armády v bojoch o oslobodenie Slovenska predstavovali asi 65 000 mužov, z toho vyše 11 000 padlých. Podstatná časť padlých (10 382) je pochovaná na Ústrednom vojenskom cintoríne vo Zvolene.


Author (source) of the description: PhDr. Anton Hrnko, CSc.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists