EUROPA 2024: Fauna a flóra tatranských plies

Poštová známka z emisného radu EUROPA so spoločným námetom Fauny a flóry tatranských plies.

26. 04. 2024

Odborné podujatia:
Pilotné online stretnutie členov klubu FilaNotes

Pilotné online stretnutie členov klubu FilaNotes
Miesto: internet, INTERNET - Bratislava
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 26. 02. 2024

Pozvanie na úvodné (pilotné) stretnutie Klubu FilaNotes - Virtuálneho vzdelávacieho klubu filatelistov a filokartistov cez internet.


FilaNotes


Virtuálny vzdelávací klub filatelistov a filokartistov


(dlhodobé rozvojové vzdelávanie v oblasti filatelie a filokartie)


FilaNotes - Virtuálny vzdelávací filatelistický klub

INformačný filatelsitický portál www.postoveznamky.sk
Zväz slovenských filatelistov


Pozývame vás na prvé (pilotné) stretnutie FilaNotes - Virtuálneho vzdelávacieho klubu filatelistov a filokartistov. Stretnutie sa koná formou on-line pripojenia z pohodlia domova, cez aplikáciu Zoom, ktorej použitie je pre účastníkov bezplatné.

Dátum a čas: 26. 2. 2024 od 17.30 do 19.00

Miesto: online priestor prostredníctvom aplikácie Zoom


Dnešná téma


Kde a ako získavať známky a pohľadnice na internete I.


Aukro, Delcampe, eBay, ...


skúsenosti, tipy a triky, odporúčaniaPrihlásenie na stretnutie


V prípade záujmu o účasť na stretnutí, prosím, vypňte prihlasovací formulár s uvedením vašej emailovej adresy, ktorá je povinná.

Prihlasovací formulár môžete vyplniť kliknutím na odkaz Prihlásenie na klubové stretnutie FilaNotes

Po odoslaní a následnom spracovaní formuára, vám budú na vašu emailovú adresu zaslané ďalšie informácie a postup pripojenia na online stretnutie.


Rámcový program a časový rozvrh


17.20 - 17,30 - Pripojenie a technická podpora - pripájanie všetkých účastníkov

17.30 - 17.35 - Zahájenie, novinky a informácie (pripájanie zvyšných účastníkov)

17,40 - 18,10 - Dnešná téma (Hlavná odborná oblasť)

18,10 - 18,15 - Prestávka

18,15 - 18,30 - Diskusia k téme, návrhy, pripomienky, skúsenosti

18,30 - 18,45 - Skupinové a individuálne projekty, zadania/práce a iné aktivity

18,45 - 19,00 - Všeobecná diskusia, odpovede na otázky


Podmienky účasti


Účasť na tomto úvodnom - pilotnom - stretnutí je bezplatná, účasť na ďalších stretnutiach podmienená úhradou ročného členského alebo jednorazového poplatku.

Viac informácií o klube a podmienkach členstva: FilaNotes - Virtuálny vzdelávací klub filatelistov a filokartistov

Kontaktná adresa, v prípade akýchkoľvek otázok: filanotes@gmail.comTešíme sa na vašu účasť a vzájomnú spoluprácu.


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov