Oznámenie o uložení zásielky tlačivo č. 11-064 (pokračovanie) - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / English  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Ponuka nového špecializovaného katalógu SLOVENSKO 1939 - 1945
Oznámenie o uložení zásielky tlačivo č. 11-064 (pokračovanie)

Oznámenie o uložení zásielky tlačivo č. 11-064 (pokračovanie)

Oznámenie o uložení zásielky tlačivo č. 11-064 (pokračovanie)

Oznámenie o uložení zásielky tlačivo č. 11-064 (pokračovanie)


Oznámenie o uložení zásielky tlačivo č. 11-064 (pokračovanie)
  Pokračovanie príspevku venovanému vývoju a spôsobu použitia tlačiva č. 11-064 "Oznámenie o uložení zásielky".
   
  Autor: Dušan Evinic
Publikované: 29. 06. 2012 16:44
 


Neuplynul ani rok od uverejnenia informácií o vyhotoveniach tlačiva Slovenskej pošty č.11-064 „Oznámenie o uložení zásielky“ a v príspevku Oznámenie o uložení zásielky tlačivo č. 11-064 opísané informácie je možné rozšíriť vďaka predloženiu ďalšieho vyhotovenia o nasledujúce údaje:


Dátum tlače Ševt XII/10


Prvou výraznou odchýlkou je skutočnosť, že údaj tlače a číslo tlačiva sú na rozdiel od predchádzajúcich úprav uvedené na zadnej strane tlačiva pod orámovaním. Údaj tlače je vpravo a číslo tlačiva vľavo. Tlač je vykonaná čiernou farbou na jasno žltom papieri.

Horná časť prednej strany má vľavo hore pod orámovaním logo slovenskej pošty. Napravo od neho text: “Dodací doklad – predložte na pošte“, pod ním oslovenie zákazníka a oznámenia o druhu zásielky jej podacieho čísla, podacej pošty, dôvodu nedoručenia, o mieste uloženia zásielky a možnosti jej vybrania. Do priestoru pre údaj podacieho čísla sa spravidla lepia oddelené časti z podacích nálepiek s čiarovým kódom. V spodnej časti je Upozornenie na termín vrátenia zásielky odosielateľovi, o úložnom za uloženie zásielky na pošte, možnosti opakovaného doručenia, dátume vystavenia, doručovacom rajóne. Zmeny sú v šírke niektorých rubrík, v názvoch poštových zásielok, údaj meny je v Eurách. Pod názvami poštových zásielok je upozornenie: „Pri poštovej zásielke cudziny vplatí adresát dobierkovú sumu v eurách podľa aktuálneho kurzu“. Rubrika Upozornenie v spodnej časti je menšia a má stručnejší text. Texty pod názvom tlačiva a jednotlivé rubriky sú hrubo orámované.


Filatelia - Tlačivo Oznámenie o uložení zásielky
 
Predná strana tlačiva č.11-034 Oznámenie o uložení zásielky použitá na oznámenie o uložení doporučeného listu.
 

Na zadnej strane je pod horným orámovaním časť Poučenie ,vpravo od nej orámované miesto pre uvedenie dodacieho čísla zásielky. Text: “POUČENIE“ obsahuje pokyn ako postupovať pri preberaní zásielky na pošte, rozšírený o informáciu o možnosti opakovaného doručenia resp. doposlania oznámenej zásielky. Zostručnená je informácia o zákazníckych službách. Pod zvislou čiarou je zväčšený priestor pre uvedenie dátumu, podpisu prijímateľ, spôsobu preukázania totožnosti. Pod nasledujúcim horizontálnym predelom je miesto na podpis vydávajúceho zamestnanca.


Filatelia - Tlačivo Oznámenie o uložení zásielky
 
Zadná strana tlačiva č.11-064 s údajom tlače Ševt XII/10.
 

Za poskytnutie dokladového materiálu ďakujem Dr. V. Jankovičovi.
Súvisiace články:


Kontakt na autora článku: Dušan EvinicPoslať komentár

Autor: Dušan Evinic

Publikované: 29. 06. 2012 16:44
 
Oznámenie o uložení zásielky tlačivo č. 11-064 (pokračovanie)
Oznámenie o uložení zásielky tlačivo č. 11-064 (pokračovanie)
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Je ťažké nájsť spoločný základ s druhými, keď sa sústredíte len sami na seba.

(John C. Maxwell)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
  Možnosti spolupráce Podmienky reklamy Kontakty
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk