Autor: Dušan Evinic

Zoznam článkov:


Oznámenie o uložení zásielky tlačivo č. 11-064 (pokračovanie)

Pokračovanie príspevku venovanému vývoju a spôsobu použitia tlačiva č. 11-064 "Oznámenie o uložení zásielky".

Československé kolky vydanie 1947 – 65 rokov od ich vydania

Informačný článok pripomínajúci 65 rokov od vydania československých kolkov vydania 1947.

70 rokov od vydania slovenských kolkov vzor 1942

Informačný článok pripomínajúci 70 rokov od vydania slovenských kolkov vydania 1942.

Oznámenie o uložení zásielky tlačivo č. 11-064

Príspevok venovaný vývoju a spôsobu použitia tlačiva č. 11-064 "Oznámenie o uložení zásielky".

Platenie poplatkov z účtov paušálom

Článok z oblasti fiškálnej (kolkovej) filatelie venovaný menej známemu spôsobu úhrady kolkovného paušalizovaním.Všetci autori

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov