Krásy našej vlasti: Kalvária v Banskej Štiavnici

Príležitostná poštová známka z emisného radu Krásy našej vlasti venovaná Kalvárii v Banskej Štiavnici

14. 09. 2021

Príležitostná pečiatka:
Ozdobné telegrafné blankety - Poštové múzeum

Ozdobné telegrafné blankety - Poštové múzeum
Deň používania: 05. 05. 2011
 

Príležitostná ručná pečiatka používaná pri príležitosti otvorenia výstavy Ozdobné telegrafné blankety v Poštovom múzeu v Banskej Bystrici.
Príležitostná ručná pečiatka
Ozdobné telegrafné blankety - Poštové múzeum


Deň používania: 5. 5. 2011
Pošta: Banská Bystrica 1
Farba: čierna
Autor: Adrian Ferda
Textový motív: OZDOBNÉ TELEGRAFNÉ BLANKETY / POŠTOVÉ MÚZEUM
Obrazový motív: Imitácia poštového holuba s obálkou v zobáku

Súvisiace materiály: Súvisiace podujatia:


Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Možnosť získať túto príležitostnú pečiatku


Ak máte záujem o túto príležitostnú pečiatku na poštovom lístku alebo obálke, prosím, pošlite nám požiadavku emailom: filanotes@gmail.com
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov