Nové číslo časopisu FIP Flash 136 – JANUARY 2024

Nové číslo informačného časopisu Svetovej filatelistickej federácie FIP Flash.

16. 02. 2024

Príležitostná pečiatka:
Otvorenie výstavy MARTIN ČINOVSKÝ - MAJSTER ČIAR v Banskej Bystrici

Otvorenie výstavy MARTIN ČINOVSKÝ - MAJSTER ČIAR v Banskej Bystrici
Deň používania: 20. 07. 2023
 
Pošta: BANSKÁ BYSTRICA 1
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Banskej Bystrici pri príležitosti otvorenia výstavy MARTIN ČINOVSKÝ - MAJSTER ČIAR.


Textový motív: MARTIN / ČINOVSKÝ / Majster / čiar

Obrazový motív: Rydlo.

Tematický popis a súvislosti:

Doc. Martin Činovský, akademický maliar, ArtD. - maliar, grafik, rytec a tvorca poštových známok, výtvarný pedagóg, zakladateľ slovenskej ryteckej školy.

Narodil sa 8. 3. 1953 v Levoči. V rokoch 1971 – 1977 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde absolvoval oddelenie knižnej tvorby u prof. A. Brunovského. Posledný ročník absolvoval na École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs v Paríži. Grafickú špecializáciu si po ukončení štúdia rozšíril o umeleckú ašpirantúru v odbore rytectva poštových známok, ktorú realizoval pod vedením prof. A. Brunovského a J. Herčíka, predstaviteľa českej ryteckej školy (1979 – 1984). V roku 1982 absolvoval odbornú stáž v Štátnej tlačiarni poštových známok a cenín v Périgueux (FR). Ako prvý slovenský rytec poštových známok sa podieľa na tvorbe poštových cenín už v roku 1986, kedy rytecky realizoval svoju prvú poštovú známku (X. majstrovstvá sveta vo volejbale žien). Pri príležitosti vzniku samostatnej Slovenskej republiky vyšla podľa autorovho návrhu a rytiny naša vôbec prvá štátnu známa – Slovenský štátny znak. Činovský je niekoľkonásobným nositeľom Ceny ministra za známkovú tvorbu, ocenenia Pocta ministra, medzinárodných ocenení Grand Prix de l`Exposition WIPA Viedeň (Ľudovít Štúr, spolu s J. Balážom, III. miesto 1995; Martin Benka: Krajina v Terchovej, spolu s F. Horniakom, III. miesto 1998). Bol mu udelený francúzsky rad Rytiera umenia a literatúry, v Taliansku Medzinárodná cena umenia Perla del ľAdriatico. V roku 2014 mu prezident republiky udelil Štátne vyznamenanie, Pribinov Kríž I. triedy za zásluhy v kultúrnom rozvoji Slovenska. V roku 2015 mu predseda NR SR udelil Cenu za rozvoj kultúry a humanitného vzdelávania. Činovský pôsobil ako pedagóg na VŠVU v Bratislave, kde od roku 1990 viedol oddelenie tvorby cenín a rytectva na Katedre grafiky. V súčasnosti pedagogicky pôsobí na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Venuje sa voľnej a užitej grafike. Svoju tvorbu predstavil na mnohých individuálnych i kolektívnych výstavách doma i v zahraničí. Okrem výtvarnej a pedagogickej činnosti sa venuje i komponovaniu hudby. Žije a tvorí v Bratislave.


Autor (zdroj) popisu: Wikipedia - slobodná encyklopédia


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov