1400. výročie vzniku Samovej ríše

Príležitostná poštová známka pripomínajúca 1400. výročie vzniku Samovej ríše v roku 623.

10. 10. 2023

Výstavy známkovej tvorby:
Výstava MARTIN ČINOVSKÝ - MAJSTER ČIAR v Banskej Bystrici

Výstava MARTIN ČINOVSKÝ - MAJSTER ČIAR v Banskej Bystrici
Miesto: Poštové múzeum, Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 20. 07. 2023 - 26. 10. 2023

Pozvanie na vernisáž výstavy z tvorby výtvarníka, grafika a rytca Martina Činovského - Majster čiar v Banskej Bystrici. Výstava potrvá do 26. októbra 2023.


Výstava Martin Činovský - Majster čiar


Slovenská pošta, a. s., Poštové múzeum Banská Bystrica si vás dovoľujú pozvať na vernisáž výstavy MARTIN ČINOVSKÝ - MAJSTER ČIAR, ktorá sa uskutoční 20. júla 2023 od 16:00 v Poštovom múzeu v Banskej Bystrici.

Výstava potrvá od 21. júla do 26. októbra 2023.

Vernisáž výstavy MARTIN ČINOVSKÝ - MAJSTER ČIAR v Banskej Bystrici


Na akcii bude otvorená príležitostná poštové priehradka, na ktorej sa bude používať príležitostná poštová pečiatka s domicilom BANSKÁ BYSTRICA 1.

Poštová pečiatka Otvorenie výstavy MARTIN ČINOVSKÝ - MAJSTER ČIAR v Banskej Bystrici


Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© www.pofis.sk

© Martin Činovský


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov