Public poll for the most beautiful Slovak postage stamp of 2023

Information about the Public poll for the most beautiful Slovak postage stamp and first day cover (FDC) issued in 2023.

25. 04. 2024

Commemorative Postmark:
Opening of the exhibition MARTIN ČINOVSKÝ - MASTER OF LINES in Banska Bystrica (Slovakia)

Opening of the exhibition MARTIN ČINOVSKÝ - MASTER OF LINES in Banska Bystrica (Slovakia)
Day of use: 20. 07. 2023
 
Post office: BANSKÁ BYSTRICA 1
Colour: black

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Occasional postmark used in Banska Bystrica on the occasion of the opening of the MARTIN ČINOVSKÝ - MASTER OF LINES exhibition.


Text motifs: MARTIN / ČINOVSKÝ / Majster / čiar

Pictorial motifs: Rydlo.

Thematic description and context:

Doc. Martin Činovský, akademický maliar, ArtD. - maliar, grafik, rytec a tvorca poštových známok, výtvarný pedagóg, zakladateľ slovenskej ryteckej školy.

Narodil sa 8. 3. 1953 v Levoči. V rokoch 1971 – 1977 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde absolvoval oddelenie knižnej tvorby u prof. A. Brunovského. Posledný ročník absolvoval na École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs v Paríži. Grafickú špecializáciu si po ukončení štúdia rozšíril o umeleckú ašpirantúru v odbore rytectva poštových známok, ktorú realizoval pod vedením prof. A. Brunovského a J. Herčíka, predstaviteľa českej ryteckej školy (1979 – 1984). V roku 1982 absolvoval odbornú stáž v Štátnej tlačiarni poštových známok a cenín v Périgueux (FR). Ako prvý slovenský rytec poštových známok sa podieľa na tvorbe poštových cenín už v roku 1986, kedy rytecky realizoval svoju prvú poštovú známku (X. majstrovstvá sveta vo volejbale žien). Pri príležitosti vzniku samostatnej Slovenskej republiky vyšla podľa autorovho návrhu a rytiny naša vôbec prvá štátnu známa – Slovenský štátny znak. Činovský je niekoľkonásobným nositeľom Ceny ministra za známkovú tvorbu, ocenenia Pocta ministra, medzinárodných ocenení Grand Prix de l`Exposition WIPA Viedeň (Ľudovít Štúr, spolu s J. Balážom, III. miesto 1995; Martin Benka: Krajina v Terchovej, spolu s F. Horniakom, III. miesto 1998). Bol mu udelený francúzsky rad Rytiera umenia a literatúry, v Taliansku Medzinárodná cena umenia Perla del ľAdriatico. V roku 2014 mu prezident republiky udelil Štátne vyznamenanie, Pribinov Kríž I. triedy za zásluhy v kultúrnom rozvoji Slovenska. V roku 2015 mu predseda NR SR udelil Cenu za rozvoj kultúry a humanitného vzdelávania. Činovský pôsobil ako pedagóg na VŠVU v Bratislave, kde od roku 1990 viedol oddelenie tvorby cenín a rytectva na Katedre grafiky. V súčasnosti pedagogicky pôsobí na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Venuje sa voľnej a užitej grafike. Svoju tvorbu predstavil na mnohých individuálnych i kolektívnych výstavách doma i v zahraničí. Okrem výtvarnej a pedagogickej činnosti sa venuje i komponovaniu hudby. Žije a tvorí v Bratislave.


Author (source) of the description: Wikipedia - slobodná encyklopédia


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists