Nedeľná filatelistická a numizmatická burza v Bratislave

Pozvanie na pravidelnú filatelistickú a numizmatickú burzu v Bratislave (zmena miesta konania!)

06. 09. 2020

Príležitostná pečiatka:
Otvorenie výstavy Cyrilo-metodské motívy na poštových známkach

Otvorenie výstavy Cyrilo-metodské motívy na poštových známkach
Deň používania: 05. 07. 2013
 

Príležitostná poštová pečiatka používaná pri príležitosti otvorenia výstavy "Cyrilo-metodské motívy na poštových známkach" v reprezentačných priestoroch Župného domu v Nitre.
Deň používania: 5. 7. 2013
Pošta: NITRA 1
Farba: čierna
Autor: Martina Štefáneková
Textový motív: CYRILO-METODSKÉ MOTÍVY NA POŠTOVÝCH ZNÁMKACH
Obrazový motív: Postavy Cyrila a Metoda písmená cyriliky.


Súvisiace materiály:
Súvisiace podujatia:


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov