Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2023

Oznámenie o usporiadaní ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku a najkrajšiu obálku prvého dňa (FDC) vydanú v roku 2023.

25. 04. 2024

Príležitostná pečiatka:
Otvorenie Hlavného spracovateľského strediska Žilina

Otvorenie Hlavného spracovateľského strediska Žilina
Deň používania: 07. 11. 2016
 
Pošta: ŽILINA 1
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Žiline pri príležitosti otvorenia Hlavného spracovateľského strediska (HSS) Žilina 022.


Textový motív: OTVORENIE HSS ŽILINA

Obrazový motív: Symbolická kresba.

Tematický popis a súvislosti:

Viac ako 1 500 pôšt vo všetkých kútoch Slovenska prevádzkuje Slovenská pošta, no hlavné triedenie zásielok majú na starosti len štyri hlavné spracovateľské strediská. V Bratislave, Košiciach, vo Zvolene a v Žiline vlastní štátna akciová spoločnosť haly, kde strojovo i manuálne triedi zásielky a rozváža ich do oblastných centier v jednotlivých mestách na ďalšie triedenie. Hlavné spracovateľské stredisko v Žiline bolo vybudované v roku 2009 ako prvé zo štyroch plánovaných centier modernej chrbticovej siete Sslovenskej pošty a.s. Kapacita triediaceho zariadenia je 4050 zásielok za hodinu. Veľkosť triedeného substrátu je od 150x90x4 mm až 500x500x700 mm s hmotnosťou až 30 kg.

Triedenie prebieha plne automaticky, obsluha len zakladá zásielky na vstupnom pracovisku a po vytriedení uvoľňuje sklzy presunom do pripravených prepravných klietok. Riadiaci systém si na vstupe automaticky prečíta čiarový kód zásielky a podľa pripravených dát z dátového skladu a na základe zvolenej triediaci tabuľky si systém určí cieľový sklz. Triediace tabuľky si zákazník určuje sám podľa vlastných potrieb a technologických postupov.

Na zariadení je použitá najmodernejšia technológia kamerového skenovania čiarových kódov, ktorá umožňuje okrem čítania čiarových kódov tiež zisťovanie rozmerov zásielok a prípadne napojenie na videokódovánie alebo OCR čítanie. Vstupné zariadenie je tiež vybavené vážiacim systémom pre váženie zásielok na vstupe do systému triediaceho zariadenia s presnosťou 100g.

Pretože pôvodné priestory z roku 2009 v centre mesta dlhodobo nevyhovujú a predstavujú riziko pre plynulé spracovanie zásielok, Slovenská pošta vybudovala v Žiline nové Hlavné spracovateľské stredisko otvorené 7. 11. 2016. V rámci nového spracovateľského strediska SP zrealizovala úpravu a vylepšenie súčasne používanej triediacej technológie pre balíky, ktorá zásadne skrátila čas spracovania zásielok a umožňuje triediť všetky druhy balíkových zásielok.


Autor (zdroj) popisu: nasenovinky.sk


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov