Signed graphic sheet of Rudolf Cigánik - Presidential elections Slovakia 2024

A unique offer of the author's hand-signed graphic sheet of the academic painter Rudolf Cigánik under the title - Presidential elections Slovakia 2024.

20. 06. 2024

Commemorative Postmark:
Opening of the Main Processing Centre Zilina

Opening of the Main Processing Centre Zilina
Day of use: 07. 11. 2016
 
Post office: ŽILINA 1
Colour: black

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postmark used in Zilina on the ocassion of the opening of the Main Processing Centre (HSS) Zilina 022.


Text motifs: OTVORENIE HSS ŽILINA

Pictorial motifs: Symbolická kresba.

Thematic description and context:

Viac ako 1 500 pôšt vo všetkých kútoch Slovenska prevádzkuje Slovenská pošta, no hlavné triedenie zásielok majú na starosti len štyri hlavné spracovateľské strediská. V Bratislave, Košiciach, vo Zvolene a v Žiline vlastní štátna akciová spoločnosť haly, kde strojovo i manuálne triedi zásielky a rozváža ich do oblastných centier v jednotlivých mestách na ďalšie triedenie. Hlavné spracovateľské stredisko v Žiline bolo vybudované v roku 2009 ako prvé zo štyroch plánovaných centier modernej chrbticovej siete Sslovenskej pošty a.s. Kapacita triediaceho zariadenia je 4050 zásielok za hodinu. Veľkosť triedeného substrátu je od 150x90x4 mm až 500x500x700 mm s hmotnosťou až 30 kg.

Triedenie prebieha plne automaticky, obsluha len zakladá zásielky na vstupnom pracovisku a po vytriedení uvoľňuje sklzy presunom do pripravených prepravných klietok. Riadiaci systém si na vstupe automaticky prečíta čiarový kód zásielky a podľa pripravených dát z dátového skladu a na základe zvolenej triediaci tabuľky si systém určí cieľový sklz. Triediace tabuľky si zákazník určuje sám podľa vlastných potrieb a technologických postupov.

Na zariadení je použitá najmodernejšia technológia kamerového skenovania čiarových kódov, ktorá umožňuje okrem čítania čiarových kódov tiež zisťovanie rozmerov zásielok a prípadne napojenie na videokódovánie alebo OCR čítanie. Vstupné zariadenie je tiež vybavené vážiacim systémom pre váženie zásielok na vstupe do systému triediaceho zariadenia s presnosťou 100g.

Pretože pôvodné priestory z roku 2009 v centre mesta dlhodobo nevyhovujú a predstavujú riziko pre plynulé spracovanie zásielok, Slovenská pošta vybudovala v Žiline nové Hlavné spracovateľské stredisko otvorené 7. 11. 2016. V rámci nového spracovateľského strediska SP zrealizovala úpravu a vylepšenie súčasne používanej triediacej technológie pre balíky, ktorá zásadne skrátila čas spracovania zásielok a umožňuje triediť všetky druhy balíkových zásielok.


Author (source) of the description: nasenovinky.sk


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists