Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Čeština / Čeština / Czech / Tschechisch     Angličtina / Angličtina / English / Englisch     Nemčina / Němčina / German / Deutsch Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Zima  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Zájazd na 25. Svetový olympijských zberateľský veľtrh WOCF 2019 vo Varšave

História a súčasnosť slovenskej filatelie - Galéria osobností - Adam Adamovič

História a súčasnosť slovenskej filatelie - Galéria osobností - Adam Adamovič

Adam Adamovič


Osobnosti slovenskej filatelie - Adam Adamovič


Adam Adamovič sa narodil 15. 8. 1924 v Prahe. O ňom ako o málokom možno povedať, že vyrastal medzi poštovými známkami. Učarovali mu ako také, ako mnohým iným v jeho chlapčenskom veku, avšak učarovanosť oproti iným bola umocnená tým, že už ako školáčik pomáhal v obchode svojej matky Milady Adamovičovej - 'pojmu to prvých filatelistických generácií', ktoré nemohli neprísť do styku s firmou Adamfila. Pre malého, neskôr mladého chlapca a muža nebola to práca, ale zábava, Spomína, ako 'vyrábal' zostavy '100 rôznych za 2 Kčs'. Spomína, ako zostavy nosil do predajne ASA (neskôr Kamzík). Len postupne sa orientoval na obchodníka vo filatelii, teda na niečo, čomu nielen rozumel, rád sa učil, ale čo bolo aj jeho záľubou. Napokon, známka vo výučnom liste hovorí za všetky známky.

Nakoľko Adamovi Adamovičovi filatelia bola záľubou, známky nemal len v zásobníkoch, ale tvoril exponáty. Mal takú svojskú zásadu, že nevystavoval pod svojim menom. Vystavoval pod heslom. To heslo sa objavovalo v niekoľkých výstavných katalógoch, na výstavných paneloch, heslo SLOVENSKO.

Po nadobudnutí účinnosti nových zákonov, po účinnosti zákona o znárodnení predstavitelia pošty požiadali Adama Adamoviča, aby si 'zobral na starosť' filateliu, jej organizáciu po stránke obchodu podľa vzoru Pofis Praha, ktorý bol zriadený 1. 6. 1950, V krátkom časovom rozpätí vykonal základné úpravy, aby od 1. 10. 1950 začal existovať Pofis Bratislava.

  Osobnosti slovenskej filatelie - Adam Adamovič


Činnosť Pofisu začínala výjazdmi autopošty na rôzne príležitostné podujatia, výstavy. Pre propagáciu námetového zbierania známok autopošta vozila zbierku sovietskych poštových známok, zbierka bola zostavená v Prahe.

Cieľom autopošty bolo vybudovanie siete predajni Pofis po celom Slovensku. Plán stanovil otvorenie predajní v každom krajskom meste a postupne v okresných mestách. Kde by nebolo možné zriadiť samostatnú predajňu, mala byť v okresných mestách na poštových 'jednotkách' samostatná filatelistická priehradka. Pre Adama Adamoviča začala práca vyhľadávania, zabezpečovania podkladov vrátane právnych, zaúčania, dodávania atď. Okrem tejto práce nezanedbával filateliu ani ako hobby. Na filatelistické výstavy spravidla chodil nie ako divák, návštevník, ale ako 'pracant'. Staval výstavné rámy, pripevňoval albové listy, v podstate bol činný ako člen organizačného výboru výstavy. Tak si na neho spomínajú v Martine pri príprave výstavy v r. 1957 a mladšia generácia i na r. 1973, keď spolu s členmi organizačného výboru výstavy nosil výstavné zariadenie, umýval sklá, umiesťoval albové listy ... bol zžitý so svojou prácou í so svojou záľubou.

Riaditeľ Pofisu na Slovensku Adam Adamovič vedel pochopiť aj filatelistov, ktorí boli vzdialení od centier. Založil písomnú predajňu Pofisu. Filatelisti tento počin privítali, ale Pofis Praha mal dlho výhrady - trval na tom, že len člen zväzu si môže kupovať známky, odoberať ich.

Ktoré známky najviac učarovali Adamovi Adamovičovi? Anglické domíniá, samozrejme Slovensko. Kanada (exponát vystavil aj na výstave v Bratislave v roku 1952). New Fouland, Austrália, ale aj Sudán (vystavoval v Košiciach). Bol a je milovníkom všetkých známok, ktoré sú skutočnými filatelistami uctievané.

Ako profesionál zvyknutý viac konať ako hovoriť snažil sa o získanie slovenských umelcov ako návrhárov čs. poštových známok. Pre známkovú tvorbu získal akademického maliara Jozefa Baláža, ktorý sa zapojil do známkovej tvorby a dlhodobo bol členom námetovej komisie pri MDST SR.
Späť na úvodnú stránku História a súčasnosť slovenskej filatelie


Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 11. 07. 2015 21:23 Poslať komentár

História a súčasnosť slovenskej filatelie - Galéria osobností - Adam Adamovič

História a súčasnosť slovenskej filatelie - Galéria osobností - Adam Adamovič
História a súčasnosť slovenskej filatelie - Galéria osobností - Adam Adamovič
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Ak máte strach, znamená to, že neviete, ako na to.

(Tom Hopkins)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
Google+ (Filatelia a poštové známky) Google+ (Vojtech Jankovič)
 
Copyright (c) 2007-2018 FilaNotes. Všetky práva vyhradené.