Hľadám - kúpim do zbierky medzinárodné odpoveďky SLOVENSKO

Hľadám slovenské medzinárodné odpoveďky (Coupon-réponse International)

12. 02. 2021

Poštová známka:
Osobnosti: Martin Rázus (1888 - 1937) - 110. výročie narodenia

Osobnosti: Martin Rázus (1888 - 1937) - 110. výročie narodenia
Deň vydania: 19. 01. 1998
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 4 Sk
Rozmery známky: 30 x 23 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 3
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 3845000

Poštová známka z emisného radu Osobnosti pripomínajúca 110. výročie narodenia spisovateľa, publicistu, politika a evanjelického farára Martina Rázusa (1888 - 1937)


Textový motív: MARTIN RÁZUS / 1888 - 1937

Obrazový motív: Portrét Martina Rázusa

Výtvarný návrh známky: Ján Trojan

Rytina známky: František Horniak

Tematický popis a súvislosti:

Martin Rázus (1888 - 1937) - spisovateľ, publicista, politik a evanjelický farár v Pribyline, Moravskom Lieskovom a Brezne. Básnik subjektívneho ladenia i vzrušenej reakcie na spoločenské problémy (Z tichých i búrnych chvíľ, Cestou, Stretnutie). Autor románov so sociálnou a historickou tematikou (Svety, Krčmársky kráľ). Najväčšiu hodnotu majú jeho autobiografické diela Maroško a Maroško študuje, v ktorých poeticky evokoval svoje čarovné, hoci chudobné detstvo. Filozofické a estetické názory vyjadril v knihe rozhovorov so synom Argumenty. Patril medzi najplodnejších a najaktívnejších slovenských spisovateľov medzivojnového obdobia. Po 1. svetovej vojne sa stal ideológom Slovenskej národnej strany, 1927-37 bol jej predsedom. V rokoch 1929-37 poslanec Národného zhromaždenia. Ako verejný a politický činiteľ vyvíjal rozsiahlu publicistickú činnosť.


Autor (zdroj) popisu: Slovenská pošta, s. a. / POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov