Hľadám - kúpim OVS Michalovce Pivovar Slovensko

Hľadám OVS z obdobia Slovenského štátu 1939 - 45 Michalovce Pivovar Slovensko

13. 02. 2021

Poštová známka:
Osobnosti: Jozef Škultéty (1853 - 1948) - 145. výročie narodenia

Osobnosti: Jozef Škultéty (1853 - 1948) - 145. výročie narodenia
Deň vydania: 19. 01. 1998
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 4 Sk
Rozmery známky: 30 x 23 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 3
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 3230000

Poštová známka z emisného radu Osobnosti pripomínajúca 145. výročie narodenia literárneho kritika a historika, jazykovedca, prekladateľa, novinára Jozefa Škultétyho (1853 - 1948)


Textový motív: JOZEF ŠKULTÉTY / 1853 - 1948

Obrazový motív: Portrét spisovateľa Jozefa Škultétyho so symbolmi Slovenska a budovou Matice slovenskej

Výtvarný návrh známky: akad. mal. Jozef Baláž

Rytina známky: akad. mal. Martin Činovský

Cena ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR za rok 1998 (Najlepší výtvarný návrh)


Tematický popis a súvislosti:

PhDr. h.c., univ. prof. Jozef Škultéty (1853 - 1948) - literárny kritik a historik, jazykovedec, prekladateľ, novinár Redaktor Národných novín a Slovenských pohľadov, 1919 - 1948 správca Matice slovenskej v Martine, 1921 - 1923 pedagóg na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Organizátor slovenského literárneho života koncom 19. stor. Osvetľoval estetické princípy realizmu (Kritické listy- spolu s Vajanským), ktorý uvádzal do slovenskej literatúry i prekladmi z ruštiny. Svojím vedeckým dielom reagoval na praktické potreby národného života a uplatňoval v ňom polemickú argumentáciu (Stodvadsaťpäť rokov zo slovenského národného života, Nehaňte ľud môj!, O bývalom Hornom Uhorsku). Editor diel slovenských autorov (A. Sládkovič, P. O. Hviezdoslav, M. Kukučín), zostavovateľ antológie slovenskej poézie Veniec slovenských národných piesní. V predvojovom období podporoval teórie S. Czambela pri spresňovaní slovenskej spisovnej normy. Autor diela Cudzie slová v slovenčine. Dr. h. c. Karlovej univerzity v Prahe r. 1921. V rokoch 1938-48 predseda Muzeálnej slovenskej spoločnosti.


Autor (zdroj) popisu: Slovenská pošta, s. a. / POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov