Prednáška (KF 00-15): Modré digitálne odtlačky výplatných strojov

Odborná prednáška v rámci pravidelného cyklu prednášok, ktoré poriada KF 00-15 zberateľov špecializovaných odborov v Prahe (Česká republika)

03. 06. 2021

Poštová známka:
Osobnosti: Ján Smrek (1898 - 1982) - 100. výročie narodenia

Osobnosti: Ján Smrek (1898 - 1982) - 100. výročie narodenia
Deň vydania: 19. 01. 1998
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 4 Sk
Rozmery známky: 30 x 23 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 3
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 3410000

Poštová známka z emisného radu Osobnosti pripomínajúca 100. výročie narodenia básnika Jána Smreka (1898 - 1982)


Textový motív: Ján Smrek, 1898 - 1982

Obrazový motív: Portrét Jána Smreka

Výtvarný návrh známky: Marián Čapka

Rytina známky: akad. mal. Rudolf Cigánik

Tematický popis a súvislosti:

Ján Smrek, vlastným menom Ján Čietek (1898 - 1982) - básnik, národný umelec, prekladateľ, novinár, kultúrny pracovník, novinár, 1925-1930 hlavný redaktor Národných novín v Martine, 1930 - 1939 redaktor nakladateľstva L. Mazáča v Prahe. Predstaviteľ vitalistickej poézie (Cválajúce dni, Božské uzly, Iba oči, Básnik a žena). V rokoch 2. svet. vojny sa angažoval v zápase na obranu života (Hostina, Studňa). V ďalšej tvorbe sa popri oslave prírodného sveta vrátil k základným motívom svojej lyriky (Obraz sveta, Struny). Autor veršovaných knižiek pre deti (Machule), memoárov (Poézia moja láska), prekladateľ maďarskej, francúzskej a ruskej poézie. Zakladateľ a redaktor časopisu Elán a Edície mladých slovenských autorov (1925-37) v Mazáčovom nakladateľstve. Od roku 1939 po presídlení do Bratislavy bol aj vydavateľom mesačníka Elán. Okolo časopisu sa Smrekovi podarilo združiť väčšinu autorov slovenskej literatúry a vytvoriť z neho revue, ktorá bola zrkadlom slovenského kultúrneho života. Ťažisko diela spočíva v jeho vlastnej básnickej tvorbe. Roku 1966 bol menovaný národným umelcom.


Autor (zdroj) popisu: Slovenská pošta, s. a. / POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov