Ponuka starších katalógov - Československo, Slovensko, Slovenský štát, Česko, Protektorát Čechy a Morava

Ponuka starších katalógov zameraných na Československa, Slovenska a Česka, vrátane Slovenského štátu 1913 - 1945 a Protektorátu Čechy a Morava.

27. 01. 2021

Poštová známka:
Osobnosti: Karol Kuzmány (1806 - 1866)

Osobnosti: Karol Kuzmány (1806 - 1866)
Deň vydania: 03. 02. 2006
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 16 Sk
Rozmery známky: 27 x 34 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Walsall Security Printers Ltd. - CARTOR, Francúzsko
Technika tlače: Ofset
Náklad: 1

Poštová známka z emisného radu Osobnosti pripomínajúca 200. výročie narodenia významného slovenského evanjelického kňaza, spisovateľa, novinára a spoluzakladateľa Matice slovenskej Karola Kuzmányho (1806 - 1866).


Textový motív: KAROL KUZMÁNY 1806-1866

Obrazový motív: Známka: Portrét Karola Kuzmányho, v popredí facsmile jeho podpisu, v pozadí jeho rukopis; FDS: Rodný dom Karola Kuzmányho v Brezne a fragmenty z básne k založeniu Matice slovenskej.

Tematický popis a súvislosti:

Básnik, prozaik a teológ Karol Kuzmány sa narodil 16. novembra 1806 v rodine breznianskeho evanjelického farára. Študoval v Dobšinej, v Gemeri a v Bratislave. Na univerzite v Jene si doplnil vedomosti z teológie, histórie a filozofie. Pôsobil ako súkromný vychovávateľ, neskôr prijal miesto profesora na lýceu v Kežmarku. Pastoračnú činnosť začal v Banskej Bystrici, pokračoval vo Zvolene a po dvoch rokoch sa opäť vrátil do B. Bystrice. V roku 1849 ho viedenská teologická fakulta menovala za profesora praktickej teológie. Za vydanie vedeckého diela o ev. cirkevnom práve v Rakúsku mu udelili zlatú medailu pruského kráľa za vedu a umenie a v roku 1863 čestný doktorát teológie. Vyvrcholením Kuzmányho práce pre slovenský národ bolo jeho zvolenie za prvého podpredsedu Matice slovenskej. Krátko pôsobil v Martine aj ako farár a má zásluhy na založení ev. gymnázia v Turčianskom Sv. Martine. Vydával literárny časopis Hronka, venoval sa náboženskej spisbe, je autorom románu Ladislav a hymnickej piesne Sláva šľachetným – Kto za pravdu horí. Bol členom výboru spolku Tatrín a členom slovenskej deputácie u cisára v roku 1849. Plodný život Karola Kuzmányho sa skončil náhle 14. augusta 1866 v Turčianskych Tepliciach, pochovaný je na Národnom cintoríne v Martine.


Autor (zdroj) popisu: Mgr. Magdaléna Brincková


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov