101 Years since the Renaming of Prešporok to Bratislava (1st Battalion of the Czechoslovak Navy - Field Post 1919)

The transformation of the name Prešporok (Pozsony) into Bratislava illustrated with an authentic contemporary postcard and additional postal-historical documents from 1919

30. 09. 2020

Postage Stamp:
Personalities: Karol Kuzmány (1806 - 1866)

Personalities: Karol Kuzmány (1806 - 1866)
Date of Issue: 03. 02. 2006
Valid until: 31. 12. 2009
Face value: 16 Sk
Postage stamp dimensions: 27 x 34 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 50
Stamps in set: 1
Printing company: Walsall Security Printers Ltd. - CARTOR, France
Printing technique: Offset
Amount printed: 1

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postage stamp of the Personalities stamp series commemorating the 200th birth anniversary of Karol Kuzmány - a significant Slovak Evangelical pastor, writer, reporter and co-founder of the Matica Slovenska.


Text motifs: KAROL KUZMÁNY 1806-1866

Pictorial motifs: Známka: Portrét Karola Kuzmányho, v popredí facsmile jeho podpisu, v pozadí jeho rukopis; FDS: Rodný dom Karola Kuzmányho v Brezne a fragmenty z básne k založeniu Matice slovenskej.

Thematic description and context:

Básnik, prozaik a teológ Karol Kuzmány sa narodil 16. novembra 1806 v rodine breznianskeho evanjelického farára. Študoval v Dobšinej, v Gemeri a v Bratislave. Na univerzite v Jene si doplnil vedomosti z teológie, histórie a filozofie. Pôsobil ako súkromný vychovávateľ, neskôr prijal miesto profesora na lýceu v Kežmarku. Pastoračnú činnosť začal v Banskej Bystrici, pokračoval vo Zvolene a po dvoch rokoch sa opäť vrátil do B. Bystrice. V roku 1849 ho viedenská teologická fakulta menovala za profesora praktickej teológie. Za vydanie vedeckého diela o ev. cirkevnom práve v Rakúsku mu udelili zlatú medailu pruského kráľa za vedu a umenie a v roku 1863 čestný doktorát teológie. Vyvrcholením Kuzmányho práce pre slovenský národ bolo jeho zvolenie za prvého podpredsedu Matice slovenskej. Krátko pôsobil v Martine aj ako farár a má zásluhy na založení ev. gymnázia v Turčianskom Sv. Martine. Vydával literárny časopis Hronka, venoval sa náboženskej spisbe, je autorom románu Ladislav a hymnickej piesne Sláva šľachetným – Kto za pravdu horí. Bol členom výboru spolku Tatrín a členom slovenskej deputácie u cisára v roku 1849. Plodný život Karola Kuzmányho sa skončil náhle 14. augusta 1866 v Turčianskych Tepliciach, pochovaný je na Národnom cintoríne v Martine.


Author (source) of the description: Mgr. Magdaléna Brincková


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists