Vyhodnotenie Ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2022

Oznámenie oficiálnych výsledkov ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2022.

17. 07. 2023

Poštová známka:
Osobnosti: Juraj Haulík (1788 - 1869)

Osobnosti: Juraj Haulík (1788 - 1869)
Deň vydania: 28. 01. 1999
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 4 Sk
Rozmery známky: 30 x 23 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 3
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 3450000

Poštová známka z emisného radu Osobnosti pripomínajúca 130. výročie úmrtia slovenského rodáka, cirkevný hodnostára a prvého chorvátskeho kardinála Juraja Haulíka.


Textový motív: JURAJ HAULÍK (1788 - 1869)

Obrazový motív: Portrét Juraja Haulíka, kardinálsky znak, budova, kde pôsobil.

Tematický popis a súvislosti:

Juraj Haulík (1788 Trnava - 11. mája 1869 Záhreb, Chorvátsko) - cirkevný hodnostár, prvý chorvátsky kardinál. Študoval v Ostrihome, Trnave a vo Viedni. V roku 1811 vysvätený za kňaza. Pôsobil v Komárne, od roku 1825 ostrihomský kanonik, potom radca Uhorskej kráľovskej miestodržiteľskej rady v Budíne, radca Uhorskej kráľovskej dvorskej kancelárie vo Viedni, od roku 1832 prepošt v Záhrebe. Od roku 1853 prvý arcibiskup záhrebský a od roku 1865 prvý chorvátsky kardinál. V Chorvátsku organizoval náboženský život, zakladal rehoľné spoločnosti a spolky. Venoval sa školstvu, osvete, v roku 1848 založil Katolički list zagrebački. Napomáhal rozvoju katedier chorvátskeho jazyka na školách, podporoval národné divadlo, založil učiteľskú prípravku a hospodársku spoločnosť. Tlačou vydal dizertácie, príležitostné reči, prejavy a kázne.


Autor (zdroj) popisu: Ing. Milan Petráš, CSc.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov