Issue plan of Slovak postage stamps for 2020

The issue plan of Slovak postage stamps for 2020 (continuously updated 30. 3. 2020).

30. 03. 2020

Postage Stamp:
Personalities: Juraj Haulik (1788 - 1869)

Personalities:  Juraj Haulik (1788 - 1869)
Date of Issue: 28. 01. 1999
Valid until: 31. 12. 2009
Face value: 4 Sk
Postage stamp dimensions: 30 x 23 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 50
Stamps in set: 3
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Printing technique: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Amount printed: 3450000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postage stamp of the Personalities stamp series commemorating the 130th death anniversary of the Slovak native, church dignitaries and the first Croatian Cardinal Juraj Haulík.


Text motifs: JURAJ HAULÍK (1788 - 1869)

Pictorial motifs: Portrét Juraja Haulíka, kardinálsky znak, budova, kde pôsobil.

Thematic description and context:

Juraj Haulík (1788 Trnava - 11. mája 1869 Záhreb, Chorvátsko) - cirkevný hodnostár, prvý chorvátsky kardinál. Študoval v Ostrihome, Trnave a vo Viedni. V roku 1811 vysvätený za kňaza. Pôsobil v Komárne, od roku 1825 ostrihomský kanonik, potom radca Uhorskej kráľovskej miestodržiteľskej rady v Budíne, radca Uhorskej kráľovskej dvorskej kancelárie vo Viedni, od roku 1832 prepošt v Záhrebe. Od roku 1853 prvý arcibiskup záhrebský a od roku 1865 prvý chorvátsky kardinál. V Chorvátsku organizoval náboženský život, zakladal rehoľné spoločnosti a spolky. Venoval sa školstvu, osvete, v roku 1848 založil Katolički list zagrebački. Napomáhal rozvoju katedier chorvátskeho jazyka na školách, podporoval národné divadlo, založil učiteľskú prípravku a hospodársku spoločnosť. Tlačou vydal dizertácie, príležitostné reči, prejavy a kázne.


Author (source) of the description: Ing. Milan Petráš, CSc.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists