Vydanie Monografie známok Slovenska 1939 až 1945

Informácia o vydaní dlho očakávanej dvojdielnej monografie Ondrej Földes: Monografia známok Slovenska 1939 až 1945 a o možnosti jej objednania.

26. 01. 2023

Príležitostná pečiatka:
Olympic Gala ZOH 2018

Olympic Gala ZOH 2018
Deň používania: 27. 04. 2018
 
Farba: modrá

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Bratislave pri príležitosti konania Olympic Gala ZOH 2018
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov