Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2020

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2020 (priebežne aktualizovaný 4. 8. 2020).

04. 08. 2020

Poštová známka:
Ochrana prírody: Národný park Nízke Tatry – Skalienka ležatá

Ochrana prírody: Národný park Nízke Tatry – Skalienka ležatá
Deň vydania: 12. 10. 2012
 

Príležitostná poštová známka z emisného radu Ochrana prírody venovaná Národnému parku Nízke Tatry a jeho vzácnej rastline Skalienka ležatá.
Deň vydania: 12. 10. 2012
Nominálna hodnota: 0,70 €
Rozmery známky: 26,5 x 44,4 mm
Forma tlačového listu: HA
Počet známok na tlačovom liste: 1
Počet známok v sérii: 2
Autor výtvarného návrhu známky: akad. mal. Kamila Štanclová
Rytecká rozkresba známok, kupónov a hárčeka: akad. mal. Martin Činovský
Rytina známok, kupónov a hárčeka: František Horniak
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s.
Technika tlače: Ocelotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Náklad známok: 50 000 ks.


Hárčeková úprava:

Poštová známka Ochrana prírody: Národný park Nízke Tatry – Lomikameň pozmenený & Skalienka ležatá (hárčeková úprava)


Pôvodný výtvarný návrh:

Poštová známka Ochrana prírody: Národný park Nízke Tatry – Lomikameň pozmenený (výtvarný návrh)

Poštová známka Ochrana prírody: Národný park Nízke Tatry – Skalienka ležatá (hárčeková úprava - výtvarný návrh)


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov