Známkové územia - Kurónsko (I.)

Príspevok z oblasti známkových území zameraný na poštovú službu oblastí v dnešnom Lotyšsku (I. časť).

26. 02. 2021

Poštová známka:
Ochrana prírody: Huby - Smrčok jedlý (Morchella esculenta)

Ochrana prírody: Huby - Smrčok jedlý (Morchella esculenta)
Deň vydania: 17. 09. 1997
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 9 Sk
Rozmery známky: 23 x 30 mm
Forma tlačového listu: HA
Počet známok na tlačovom liste: 1
Počet známok v sérii: 3
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s ofsetom
Náklad: 140500

Príležitostná poštová známka z emisného radu Ochrana prírody venovaná hubám s vyobrazením smrčoka jedlého (Morchella esculenta)


Textový motív: Smrčok jedlý / Morchella esculenta

Obrazový motív: Známka: Smrčok jedlý; Medzipolie a okraje hárčeka: mnohokrčka dierkovaná, kyjak useknutý, rôsolovec červený, kozák osikový a kučierka veľká.

Hárčeková úprava:

Poštová známka Ochrana prírody: Huby - Smrčok jedlý (Morchella esculenta) (Hárčeková úprava)


Tematický popis a súvislosti:

Smrčok jedlý (Morchella esculenta) patrí medzi jarné huby s najväčším konzumným významom. Vyskytuje sa roztrúsene na celom území Slovenska od nížin po podhorský vegetačný stupeň, zriedka i vo vyšších polohách. Rastie na svetlých okrajoch listnatých lesov, v luhoch, krovinách aj sadoch. Obľubuje vlhké hlinité pôdy na zásaditom aj kyslom podklade. V teplejších častiach Slovenska jeho výskyt kulminuje spravidla v druhej polovici apríla, v chladnejších oblastiach až v polovici mája. Pre smrčky je príznačné, že sa na rovnakom mieste zjavujú po mnoho rokov. Rastová perióda však zvyčajne trvá len dva týždne a bohatšie náleziská bývajú obmedzené na veľmi malé izolované plochy. Smrčky už v stredoveku boli pevnou zložkou stravy našich predkov. Veľmi ich obľubovali aj v šľachtických kuchyniach. Súčasťou viacerých súpisov poddanských povinností bol aj zber smrčkov pre potrebu zemepánov. Výborné chuťové vlastnosti majú totiž nielen začerstva ale aj v sušenom stave.


Autor (zdroj) popisu: Slovenská pošta a.s. / POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov