Prednáška (KF 00-15): Modré digitálne odtlačky výplatných strojov

Odborná prednáška v rámci pravidelného cyklu prednášok, ktoré poriada KF 00-15 zberateľov špecializovaných odborov v Prahe (Česká republika)

03. 06. 2021

Poštová známka:
Ochrana prírody: Huby - Hríb bronzový (Boletus aereus)

Ochrana prírody: Huby - Hríb bronzový (Boletus aereus)
Deň vydania: 17. 09. 1997
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 9 Sk
Rozmery známky: 23 x 30 mm
Forma tlačového listu: HA
Počet známok na tlačovom liste: 1
Počet známok v sérii: 3
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Ocelotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Náklad: 140500

Príležitostná poštová známka z emisného radu Ochrana prírody venovaná hubám s vyobrazením hríbu bronzového (Boletus aereus)


Textový motív: Hríb bronzový / Boletus aereus

Obrazový motív: Známka: Hríb bronzový; Medzipolie a okraje hárčeka: mnohokrčka dierkovaná, kyjak useknutý, rôsolovec červený, kozák osikový a kučierka veľká.

Hárčeková úprava:

Poštová známka Ochrana prírody: Huby - Hríb bronzový (Boletus aereus) (Hárčeková úprava)


Ocenenia:
Cena ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR za rok 1997 (Najlepší výtvarný návrh)


Tematický popis a súvislosti:

Hríb bronzový (Boletus aereus) - je význačným prvkom mykoflóry Slovenskej republiky. Je to teplomilná huba, rastúca najmä pod dubmi. Hojnejšie sa vyskytuje v južnej časti Strážovských a Štiavnických vrchov, v Ipeľskej a Bodvianskej pahorkatine, na Krupinskej planine, v Lučenskej, Rimavskej, Rožňavskej a Košickej kotline, v Cerovej a Revúckej vrchovine, v Slovenskom krase a Zemplínskych vrchoch. Väčšina nálezísk sa nachádza v nadmorskej výške 200 až 400 m. Huba obľubuje svetlé, teplé polohy. Rastie od konca mája do začiatku októbra. Kulminačné rastové vlny spravidla pripadajú na rozhranie júna-júla a augusta-septembra. Je to vynikajúca a vyhľadávaná jedlá huba. Jej aróma najlepšie vynikne po usušení plodníc.


Autor (zdroj) popisu: Slovenská pošta a.s. / POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov