Hľadám - kúpim OVS Michalovce Pivovar Slovensko

Hľadám OVS z obdobia Slovenského štátu 1939 - 45 Michalovce Pivovar Slovensko

13. 02. 2021

Poštová známka:
Ochrana prírody: Huby - Náramkovka cisárska (Catathelasma imperiale)

Ochrana prírody: Huby - Náramkovka cisárska (Catathelasma imperiale)
Deň vydania: 17. 09. 1997
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 9 Sk
Rozmery známky: 23 x 30 mm
Forma tlačového listu: HA
Počet známok na tlačovom liste: 1
Počet známok v sérii: 3
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s ofsetom
Náklad: 140500

Príležitostná poštová známka z emisného radu Ochrana prírody venovaná hubám s vyobrazením náramkovky cisárskej (Catathelasma imperiale)


Textový motív: Náramkovka cisárska / Catathelasma imperiale

Obrazový motív: Známka: Náramkovka cisárska; Medzipolie a okraje hárčeka: mnohokrčka dierkovaná, kyjak useknutý, rôsolovec červený, kozák osikový a kučierka veľká.

Hárčeková úprava:

Poštová známka Ochrana prírody: Huby - Náramkovka cisárska (Catathelasma imperiale) (Hárčeková úprava)


Tematický popis a súvislosti:

Náramkovka cisárska (Catathelasma imperiale) - patrí medzi huby, ktoré boli na území Slovenska v minulosti hojné a predávali sa vo veľkých množstvách na trhoch. Pre jej pevnú, bielu a aromatickú dužinu, ktorá len zriedka býva napadnutá larvami hmyzu bola medzi praktickými hubármi veľmi obľúbená a často ju stavali na roveň "dubákom". Dnes sa táto huba z našich lesov stráca alarmujúcim tempom. Pravidelne ju nachádzame len na niektorých lokalitách na Orave, v Liptovskej kotline a Spišskej Magure. Náramkovka cisárska sa vyskytuje roztrúsene v celom miernom pásme severnej pologule a vo väčšine štátov severnej a strednej Európy, nikde však nie je hojná. Rastie v horských ihličnatých lesoch, najmä na vápencovom podklade, kde tvorí mykorízu so smrekom a pravdepodobne aj s borovicou a borievkou.


Autor (zdroj) popisu: Slovenská pošta a.s. / POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov