EUROPA 2024: Fauna a flóra tatranských plies

Poštová známka z emisného radu EUROPA so spoločným námetom Fauny a flóry tatranských plies.

26. 04. 2024

Filatelistické časopisy a periodiká:
Nové číslo spravodajcu OLYMPSPORT 2022/2 (190)

Nové číslo spravodajcu OLYMPSPORT 2022/2 (190)
Autor: Jan Petrás (redaktor)
Publikované: 05. 11. 2022 22:04

Nové číslo informačného spravodajcu českej asociácie pre olympijskú a športovú filateliu OLYMPSPORT.Spravodajca OLYMPSPORT 2022/2 (190)


Informačný spravodajca Českej asociácie pre olympijskú a športovú filateliu OLYMPSPORT


Spravodajca českej asociácie pre olympijskú a športovú filateliu OLYMPSPORTObsah čísla:


Monotematické číslo venované spomienkam na Jaroslava Petráska od priateľov a významných zberateľov z celého sveta.


» ZPRÁVY Z VEDENÍ OLYMPSPORTU


  » Moje vzpomínka na „velkého“ Jardu

  » Dear Jardo, dear philatelic Friend … great Olympic collector “globetrotter”… / Milý Jardo, milý filatelistický příteli… velký olympijský sběratelský “světoběžníku”…

  » Opustil nás Ing. Jaroslav Petrásek
Ďalšie informácie:


Bližšie informácie o Českej asociácii pre olympijskú a športovú filateliu OLYMPSPORT, jej aktivitách a možnosti ako sa stať jej členom nájdete na stránke OLYMPSPORT.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov