Recent news and new materials in the section SLOVACICAS/SLOVAKIANA - 1/2024

Overview of current news and new materials in the SLOVACICAS/SLOVAKIANA section.

01. 07. 2024

Philatelic magazines and periodicals:
New issue of the newsletter OLYMPSPORT 2022/2 (190)

New issue of the newsletter OLYMPSPORT 2022/2 (190)
Author: Jan Petrás (redaktor)
Published: 05. 11. 2022 22:04

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

New issue of the newsletter of the Czech Association for the Olympic and Sports Philately OLYMPSPORT.Spravodajca OLYMPSPORT 2022/2 (190)


Informačný spravodajca Českej asociácie pre olympijskú a športovú filateliu OLYMPSPORT


Spravodajca českej asociácie pre olympijskú a športovú filateliu OLYMPSPORTObsah čísla:


Monotematické číslo venované spomienkam na Jaroslava Petráska od priateľov a významných zberateľov z celého sveta.


» ZPRÁVY Z VEDENÍ OLYMPSPORTU


  » Moje vzpomínka na „velkého“ Jardu

  » Dear Jardo, dear philatelic Friend … great Olympic collector “globetrotter”… / Milý Jardo, milý filatelistický příteli… velký olympijský sběratelský “světoběžníku”…

  » Opustil nás Ing. Jaroslav Petrásek
Ďalšie informácie:


Bližšie informácie o Českej asociácii pre olympijskú a športovú filateliu OLYMPSPORT, jej aktivitách a možnosti ako sa stať jej členom nájdete na stránke OLYMPSPORT.

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists