Anniversary of the assassination of Reinhard Heydrich and postal materials

Information on postal materials prepared for the 80th anniversary of the assassination of Reinhard Heydrich (Operation Anthropoid).

24. 05. 2022

Philatelic magazines and periodicals:
New issue of the newsletter OLYMPSPORT 2022/2 (190)

New issue of the newsletter OLYMPSPORT 2022/2 (190)
Author: Jan Petrás (redaktor)
Published: 05. 11. 2022 22:04

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

New issue of the newsletter of the Czech Association for the Olympic and Sports Philately OLYMPSPORT.Spravodajca OLYMPSPORT 2022/2 (190)


Informačný spravodajca Českej asociácie pre olympijskú a športovú filateliu OLYMPSPORT


Spravodajca českej asociácie pre olympijskú a športovú filateliu OLYMPSPORTObsah čísla:


Monotematické číslo venované spomienkam na Jaroslava Petráska od priateľov a významných zberateľov z celého sveta.


» ZPRÁVY Z VEDENÍ OLYMPSPORTU


  » Moje vzpomínka na „velkého“ Jardu

  » Dear Jardo, dear philatelic Friend … great Olympic collector “globetrotter”… / Milý Jardo, milý filatelistický příteli… velký olympijský sběratelský “světoběžníku”…

  » Opustil nás Ing. Jaroslav Petrásek
Ďalšie informácie:


Bližšie informácie o Českej asociácii pre olympijskú a športovú filateliu OLYMPSPORT, jej aktivitách a možnosti ako sa stať jej členom nájdete na stránke OLYMPSPORT.

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists