Osobnosti: Mních Cyprián (1724 - 1775) - 300. výročie narodenia

Poštová známka v hárčekovej úprave z emisného radu Osobnosti pripomínajúca 300. výročie narodenia vzdelaného cestovateľa, ľudového liečiteľa, zberateľa, mnícha Cypriána (1724 - 1775).

19. 07. 2024

Filatelistické časopisy a periodiká:
Nové číslo časopisu Zberateľ 12/2007

Nové číslo časopisu Zberateľ 12/2007
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 07. 12. 2007 09:30

Prehľad obsahu najnovšieho čísla časopisu Zberateľ 12/2007


Prehľad obsahu najnovšieho čísla časopisu Zberateľ 12/2007

Zberateľ opäť prináša množstvo zaujímavých informácií a odborných článokov pre zberateľov.

Hlavné témy a príspevky:

 • Nové slovenské poštové známky a iné zberateľské materiály - prehľad najnovších vydaní známok, príležitostných pečiatok a mincí. Druhú časť tvoria známkové novinky zo susedných krajín: Česko, Rakúsko a Poľsko.
 • Malá škola numizmatiky - dvadsiateštvrté pokračovanie zaujímavého seriálu popularizujúceho numizmatiku - zbieranie mincí a papierových platidiel tentokrát s názvom O čistení kovových mincí.
 • Malé okienko telekartistu - 116. pokračovanie rubriky pre zberateľov telefónnych kariet tentokrát venovanej palentológii na telefónnych kartách.
 • Dobytčie pasy - odborný príspevok venovaný verejným listinám nazývaným dobytčie pasy, ktoré predstavovali potvrdenie o vlastnícvte dobytka. Autor sumarizuje doterajšie poznatky a naznačuje možnosti využitia dobytčích pasov v zbierkach venovaných napr. poľnohospodárstvu alebo hospodárskym zvieratám.
 • Majstrovstvá sveta v rybolovnej technike - špecializovaný príspevok zameraný na typológiu čs. známok s námetom rýb, ktoré vyšli roku 1966 k Majstrovstvám veta v rybolovnej technike.
 • Operence - spoločníci človeka MYŠIARKA UŠATÁ - pokračovanie voľného cyklu nametového pohľadu na poštové známky.
 • Predstavujeme ďalšie zberateľské odbory - papierové obrúsky
 • - predstavenie ďalšieho netradičného zberateľského smeru orientovaného na zbieranie papierových obrúskov.
 • Známky s bielymi okrajmi - malé, ale zaujímavé posuny zúbkovania - príspevok venovaný posunom zúbkovania u nových slovenských známok tlačených ofsetovou technikou, ktoré majú tzv. neohraničený okraj.
 • Ruská poštová známka ma 150 rokov - poohliadnutie za vydaním prvej ruskej známky a genézou vývoja ruských a neskôr sovietskych známok, vrátane uvedenia oficiálnych známkových krajín, ktoré vznikli na území bývalého Ruska (ZSSR).
 • Príloha:
  SLOV-OLYMP - spravodajca Slovenskej spoločnosti olympijskej a športovej filatelie (Olympijské hry Peking 2008, MS 2008 vo futbale v Nemecku, výstava SLOVOLYMPFILA 2008).

...a mnohé ďalšie informácie, krátke správy a pravidelné rubriky (Kto vie, odpovie, Recenzie, Súťaž o kvet Zberateľa a pod.) a inzercia.
Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov