200th Anniversary of the Birth of Important Personalities of the Stur Generation

Commemorative postage stamp ina souvenir sheet issued to commemorate 200th anniversary of the birth of important personalities of the Stur generation.

01. 07. 2022

Philatelic magazines and periodicals:
The new issue of the magazine Zberatel (Collector) 12/2007

 The new issue of the magazine Zberatel (Collector) 12/2007
Author: Vojtech Jankovič
Published: 07. 12. 2007 09:30

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Prehľad obsahu najnovšieho čísla časopisu Zberateľ 12/2007


Prehľad obsahu najnovšieho čísla časopisu Zberateľ 12/2007

Zberateľ opäť prináša množstvo zaujímavých informácií a odborných článokov pre zberateľov.

Hlavné témy a príspevky:

 • Nové slovenské poštové známky a iné zberateľské materiály - prehľad najnovších vydaní známok, príležitostných pečiatok a mincí. Druhú časť tvoria známkové novinky zo susedných krajín: Česko, Rakúsko a Poľsko.
 • Malá škola numizmatiky - dvadsiateštvrté pokračovanie zaujímavého seriálu popularizujúceho numizmatiku - zbieranie mincí a papierových platidiel tentokrát s názvom O čistení kovových mincí.
 • Malé okienko telekartistu - 116. pokračovanie rubriky pre zberateľov telefónnych kariet tentokrát venovanej palentológii na telefónnych kartách.
 • Dobytčie pasy - odborný príspevok venovaný verejným listinám nazývaným dobytčie pasy, ktoré predstavovali potvrdenie o vlastnícvte dobytka. Autor sumarizuje doterajšie poznatky a naznačuje možnosti využitia dobytčích pasov v zbierkach venovaných napr. poľnohospodárstvu alebo hospodárskym zvieratám.
 • Majstrovstvá sveta v rybolovnej technike - špecializovaný príspevok zameraný na typológiu čs. známok s námetom rýb, ktoré vyšli roku 1966 k Majstrovstvám veta v rybolovnej technike.
 • Operence - spoločníci človeka MYŠIARKA UŠATÁ - pokračovanie voľného cyklu nametového pohľadu na poštové známky.
 • Predstavujeme ďalšie zberateľské odbory - papierové obrúsky
 • - predstavenie ďalšieho netradičného zberateľského smeru orientovaného na zbieranie papierových obrúskov.
 • Známky s bielymi okrajmi - malé, ale zaujímavé posuny zúbkovania - príspevok venovaný posunom zúbkovania u nových slovenských známok tlačených ofsetovou technikou, ktoré majú tzv. neohraničený okraj.
 • Ruská poštová známka ma 150 rokov - poohliadnutie za vydaním prvej ruskej známky a genézou vývoja ruských a neskôr sovietskych známok, vrátane uvedenia oficiálnych známkových krajín, ktoré vznikli na území bývalého Ruska (ZSSR).
 • Príloha:
  SLOV-OLYMP - spravodajca Slovenskej spoločnosti olympijskej a športovej filatelie (Olympijské hry Peking 2008, MS 2008 vo futbale v Nemecku, výstava SLOVOLYMPFILA 2008).

...a mnohé ďalšie informácie, krátke správy a pravidelné rubriky (Kto vie, odpovie, Recenzie, Súťaž o kvet Zberateľa a pod.) a inzercia.
Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists