80. výročie Slovenského národného povstania (SNP)

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti 80. výročia Slovenského národného povstania (SNP).

28. 08. 2024

Knihy, časopisy a iné publikácie:
Nové číslo časopisu PERFINY 2021/2 (216)

Nové číslo časopisu PERFINY 2021/2 (216)
Autor: Ján Marenčík (redaktor)
Publikované: 12. 07. 2021 20:58

Nové číslo časopisu českých a slovenských zberateľov perfinov PERFINY.


Časopis PERFINY 2021/2 (216)


Časopis českých a slovenských zberateľov perfinov


PERFINY - Časopis českých a slovenských zberateľov perfinovObsah čísla:


» Ján Marenčík: Heinrich Klinger, Bratislava

» Ján Marenčík: Chemische Industrie, A.G. Bratislava

» Miroslav Bachratý: Ad: Jak jsem začínal - moje první perfiny

» Vladimír Kuruc: Perfiny amerických vysokých škôl a univerzít

» Dosiahnuté výsledky v písomnej aukcii z čísla 4/2020

» Písomná aukcia perfinárskeho materiálu 2/2021

» Zomrel MUDr. František Kováčik


Časopis českých a slovenských zberateľov perfinov PERFINY vychádza 4x ročne (1. a 3. číslo česká verzia, 2. a 4. číslo slovenská verzia) pre vnútornú potrebu zberateľov perfinov. Slovenskú verziu vydáva skupina zberateľov perfinov pri KF 54 - 01 Košice.


Česká redakcia: PhMr. Vladislav Beneš, RNDr. František Straka, Vladimír Havel, Vladimír Münzberger

Adresa českej redakcie: PhMr. Vladislav Beneš, Na Bradle 951, 582 91 Světlá nad Sázavou, vlabes@seznam.cz


Slovenská redakcia: Ing. Ján Marenčík, Peter Háber

Adresa slovenskej redakcie: Ing. Ján Marenčík, Sputniková 1, 040 12 Košice, janmarencik@gmail.com


Možnosti členstva:


Záujemcovia o členstvo a pravidelné získavanie časopisu PERFINY sa môžu obrátiť na adresu slovenskej resp. českej redakcie.


Ďalšie informácie:


Viac informácií o zbieraní perfinov nájdete v odbornej sekcii Perfiny.


Autor: Ján Marenčík (redaktor)

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov