Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 2/2023

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii SLOVACIKÁ.

09. 08. 2023

Knihy, časopisy a iné publikácie:
Nové číslo časopisu PERFINY 2021/3 (217)

Nové číslo časopisu PERFINY 2021/3 (217)
Autor: Vladislav Beneš (redaktor)
Publikované: 27. 11. 2021 20:43

Nové číslo časopisu českých a slovenských zberateľov perfinov PERFINY.


Časopis PERFINY 2021/3 (217)


Časopis českých a slovenských zberateľov perfinov


PERFINY - Časopis českých a slovenských zberateľov perfinovObsah čísla:


» Vladislav Beneš: 6. Valná hromada SČF

» Vladislav Beneš: Setkání Vysoké Mýto 2021

» Pavel Hauzner: 100. výročí narození Vojtěcha Maxy

» František Straka: 10. výročí od úmrtí Václava Fejtka

» Vladimír Münzberger a Oldřich Špreňar: Katalog perfinů je už skutečností

» Vladislav Beneš: Perfin L24 (L&K) Laurin a Klement

» Radim Neuvirt: Perfin H24 HIKO Duchcov

» Oldřich Špreňar: Moje první identifikační celistvost

» Vladislav Beneš: Svět perfinů, perfiny ve světě (26)

» František Straka: Setkání Nepomuk 2022

» Kompletní IC A24 (ALPA)


Časopis českých a slovenských zberateľov perfinov PERFINY vychádza 4x ročne (1. a 3. číslo česká verzia, 2. a 4. číslo slovenská verzia) pre vnútornú potrebu zberateľov perfinov. Slovenskú verziu vydáva skupina zberateľov perfinov pri KF 54 - 01 Košice.


Česká redakcia: PhMr. Vladislav Beneš, RNDr. František Straka, Vladimír Havel, Vladimír Münzberger

Adresa českej redakcie: PhMr. Vladislav Beneš, Na Bradle 951, 582 91 Světlá nad Sázavou, vlabes@seznam.cz


Slovenská redakcia: Ing. Ján Marenčík, Peter Háber

Adresa slovenskej redakcie: Ing. Ján Marenčík, Sputniková 1, 040 12 Košice, janmarencik@gmail.com


Možnosti členstva:


Záujemcovia o členstvo a pravidelné získavanie časopisu PERFINY sa môžu obrátiť na adresu slovenskej resp. českej redakcie.


Ďalšie informácie:


Viac informácií o zbieraní perfinov nájdete v odbornej sekcii Perfiny.


Autor: Vladislav Beneš (redaktor)

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov