Informal friendly meeting of meeting of stamp and postcard collectors in Bratislava

Invitation to an informal friendly meeting of stamp and postcard collectors organized by the Philatelic Club KF 51–34 in Bratislava in cooperation with the Union of Slovak Philatelists (ZSF) and the philatelic information portal www.postoveznamky.sk.

24. 04. 2024

Books, magazines and other publications:
New issue of the journal PERFINY 2021/3 (217)

New issue of the journal PERFINY 2021/3 (217)
Author: Vladislav Beneš (redaktor)
Published: 27. 11. 2021 20:43

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Information on the new issue of the journal of Czech and Slovak perfin collectors PERFINY (PERFINS).


Časopis PERFINY 2021/3 (217)


Časopis českých a slovenských zberateľov perfinov


PERFINY - Časopis českých a slovenských zberateľov perfinovObsah čísla:


» Vladislav Beneš: 6. Valná hromada SČF

» Vladislav Beneš: Setkání Vysoké Mýto 2021

» Pavel Hauzner: 100. výročí narození Vojtěcha Maxy

» František Straka: 10. výročí od úmrtí Václava Fejtka

» Vladimír Münzberger a Oldřich Špreňar: Katalog perfinů je už skutečností

» Vladislav Beneš: Perfin L24 (L&K) Laurin a Klement

» Radim Neuvirt: Perfin H24 HIKO Duchcov

» Oldřich Špreňar: Moje první identifikační celistvost

» Vladislav Beneš: Svět perfinů, perfiny ve světě (26)

» František Straka: Setkání Nepomuk 2022

» Kompletní IC A24 (ALPA)


Časopis českých a slovenských zberateľov perfinov PERFINY vychádza 4x ročne (1. a 3. číslo česká verzia, 2. a 4. číslo slovenská verzia) pre vnútornú potrebu zberateľov perfinov. Slovenskú verziu vydáva skupina zberateľov perfinov pri KF 54 - 01 Košice.


Česká redakcia: PhMr. Vladislav Beneš, RNDr. František Straka, Vladimír Havel, Vladimír Münzberger

Adresa českej redakcie: PhMr. Vladislav Beneš, Na Bradle 951, 582 91 Světlá nad Sázavou, vlabes@seznam.cz


Slovenská redakcia: Ing. Ján Marenčík, Peter Háber

Adresa slovenskej redakcie: Ing. Ján Marenčík, Sputniková 1, 040 12 Košice, janmarencik@gmail.com


Možnosti členstva:


Záujemcovia o členstvo a pravidelné získavanie časopisu PERFINY sa môžu obrátiť na adresu slovenskej resp. českej redakcie.


Ďalšie informácie:


Viac informácií o zbieraní perfinov nájdete v odbornej sekcii Perfiny.


Author: Vladislav Beneš (redaktor)

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists