Branislav Delej was re-elected as the first vice-president of the International Society of Olympic Collectors

Report on the re-election of Branislav Delej - the chairman of the Slovak Olympic and Sports Collectors Association (SSOŠZ) - as the first vice-president of the International Association of Olympic Collectors (AICO).

22. 10. 2022

Books, magazines and other publications:
New issue of the journal PERFINY 2021/4 (218)

New issue of the journal PERFINY 2021/4 (218)
Author: Ján Marenčík (redaktor)
Published: 20. 12. 2021 20:34

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Information on the new issue of the journal of Czech and Slovak perfin collectors PERFINY (PERFINS).


Časopis PERFINY 2021/4 (218)


Časopis českých a slovenských zberateľov perfinov


PERFINY - Časopis českých a slovenských zberateľov perfinovObsah čísla:


» Ján Marenčík: Adolf Reiss a synovia, Nové Mesto nad Váhom

» Ondrej Földes: Weltson - Brüll, Bratislava

» Miroslav Červenka: Něco o německém perlinu DA/B

» Vladislav Beneš: Příspěvky na rok 2022

» Informácie pre členov slovenskej spoločnosti

» Dosiahnuté výsledky v písomnej aukcii z čísla 2/2021

» Písomná aukcia perfinárskeho materiálu 4/2021


Časopis českých a slovenských zberateľov perfinov PERFINY vychádza 4x ročne (1. a 3. číslo česká verzia, 2. a 4. číslo slovenská verzia) pre vnútornú potrebu zberateľov perfinov. Slovenskú verziu vydáva skupina zberateľov perfinov pri KF 54 - 01 Košice.


Česká redakcia: PhMr. Vladislav Beneš, RNDr. František Straka, Vladimír Havel, Vladimír Münzberger

Adresa českej redakcie: PhMr. Vladislav Beneš, Na Bradle 951, 582 91 Světlá nad Sázavou, vlabes@seznam.cz


Slovenská redakcia: Ing. Ján Marenčík, Peter Háber

Adresa slovenskej redakcie: Ing. Ján Marenčík, Sputniková 1, 040 12 Košice, janmarencik@gmail.com


Možnosti členstva:


Záujemcovia o členstvo a pravidelné získavanie časopisu PERFINY sa môžu obrátiť na adresu slovenskej resp. českej redakcie.


Ďalšie informácie:


Viac informácií o zbieraní perfinov nájdete v odbornej sekcii Perfiny.


Author: Ján Marenčík (redaktor)

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists