Neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov v Bratislave

Pozvanie na neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov organizované klubom filatelistov KF 51–34 v Bratislave v spolupráci so Zväzom slovenských filatelistov (ZSF) a informačným filatelistickým portálom www.postoveznamky.sk.

04. 09. 2024

Knihy, časopisy a iné publikácie:
Nové číslo časopisu PERFINY 2021/1 (215)

Nové číslo časopisu PERFINY 2021/1 (215)
Autor: Vladislav Beneš (redaktor)
Publikované: 26. 06. 2021 21:06

Nové číslo časopisu českých a slovenských zberateľov perfinov PERFINY.


Časopis PERFINY 2021/1 (215)


Časopis českých a slovenských zberateľov perfinov


PERFINY - Časopis českých a slovenských zberateľov perfinovObsah čísla:


» Vladislav Beneš: Do nového roku 2021

» Vladimír Münzberger a Oldřich Špreňar: Nový perfin z Peček na státní dráze

» Libor Stübiger a Oldřich Špreňar: Nová identifikace – F17

» Vladimír Münzberger: Není celistvost jako celistvost

» Milan Kocourek: Nový bavorský perfin

» Radim Neuvirt: Perfiny na nouzových platidlech

» Vladislav Beneš: Jak jsem začínal – moje první perfiny

» Vladislav Beneš: Svět perfinů, perfiny ve světě (25)


Časopis českých a slovenských zberateľov perfinov PERFINY vychádza 4x ročne (1. a 3. číslo česká verzia, 2. a 4. číslo slovenská verzia) pre vnútornú potrebu zberateľov perfinov. Slovenskú verziu vydáva skupina zberateľov perfinov pri KF 54 - 01 Košice.


Česká redakcia: PhMr. Vladislav Beneš, RNDr. František Straka, Vladimír Havel, Vladimír Münzberger

Adresa českej redakcie: PhMr. Vladislav Beneš, Na Bradle 951, 582 91 Světlá nad Sázavou, vlabes@seznam.cz


Slovenská redakcia: Ing. Ján Marenčík, Peter Háber

Adresa slovenskej redakcie: Ing. Ján Marenčík, Sputniková 1, 040 12 Košice, janmarencik@gmail.com


Možnosti členstva:


Záujemcovia o členstvo a pravidelné získavanie časopisu PERFINY sa môžu obrátiť na adresu slovenskej resp. českej redakcie.


Ďalšie informácie:


Viac informácií o zbieraní perfinov nájdete v odbornej sekcii Perfiny.


Autor: Vladislav Beneš (redaktor)

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov