Celoslovenské stretnutie zberateľov v Banskej Bystrici

Pozvanie na celoslovenské stretnutie zberateľov v Banskej Bystrici rozšírené o ďalšie zberateľské odbory.

22. 09. 2024

Knihy, časopisy a iné publikácie:
Nové číslo časopisu PERFINY 2020/4 (214)

Nové číslo časopisu PERFINY 2020/4 (214)
Autor: Ján Marenčík (redaktor)
Publikované: 08. 01. 2021 18:23

Nové číslo časopisu českých a slovenských zberateľov perfinov PERFINY


Časopis PERFINY 2020/4 (214)


Časopis českých a slovenských zberateľov perfinov


PERFINY - Časopis českých a slovenských zberateľov perfinovObsah čísla:


» Ján Marenčík: Adriányi & Markó Košice

» Ján Marenčík: Bratislavská všeobecná banka

» Ján Marenčík: Parný mlyn Arpád Nitra

» Vladislav Beneš: Ohlédnutí za rokem 2020

» Vladislav Beneš: Příspěvky na rok 2021

» Milan Kocourek: WEB stránky ArGe Lochungen

» Informácie pre členov slovenskej spoločnosti

» Štúrovo 2021 - informácia

» Výsledky aukcie z čísla 2/2020

» 48. písomná aukcia perfinárskeho materiálu 4/2020


Časopis českých a slovenských zberateľov perfinov PERFINY vychádza 4x ročne (1. a 3. číslo česká verzia, 2. a 4. číslo slovenská verzia) pre vnútornú potrebu zberateľov perfinov. Slovenskú verziu vydáva skupina zberateľov perfinov pri KF 54 - 01 Košice.


Česká redakcia: PhMr. Vladislav Beneš, RNDr. František Straka, Vladimír Havel, Vladimír Münzberger

Adresa českej redakcie: PhMr. Vladislav Beneš, Na Bradle 951, 582 91 Světlá nad Sázavou, vlabes@seznam.cz


Slovenská redakcia: Ing. Ján Marenčík, Peter Háber

Adresa slovenskej redakcie: Ing. Ján Marenčík, Sputniková 1, 040 12 Košice, janmarencik@gmail.com


Možnosti členstva:


Záujemcovia o členstvo a pravidelné získavanie časopisu PERFINY sa môžu obrátiť na adresu slovenskej resp. českej redakcie.


Ďalšie informácie:


Viac informácií o zbieraní perfinov nájdete v odbornej sekcii Perfiny.


Autor: Ján Marenčík (redaktor)

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov