100th anniversary of the Provincial Fire Union in Slovakia

Postage stamp issued on the occasion of the 100th anniversary of the Provincial Fire Union in Slovakia.

05. 08. 2022

Books, magazines and other publications:
New issue of the journal PERFINY 2020/4 (214)

New issue of the journal PERFINY 2020/4 (214)
Author: Ján Marenčík (redaktor)
Published: 08. 01. 2021 18:23

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Information on the new issue of the journal of Czech and Slovak perfin collectors PERFINY (PERFINS)


Časopis PERFINY 2020/4 (214)


Časopis českých a slovenských zberateľov perfinov


PERFINY - Časopis českých a slovenských zberateľov perfinovObsah čísla:


» Ján Marenčík: Adriányi & Markó Košice

» Ján Marenčík: Bratislavská všeobecná banka

» Ján Marenčík: Parný mlyn Arpád Nitra

» Vladislav Beneš: Ohlédnutí za rokem 2020

» Vladislav Beneš: Příspěvky na rok 2021

» Milan Kocourek: WEB stránky ArGe Lochungen

» Informácie pre členov slovenskej spoločnosti

» Štúrovo 2021 - informácia

» Výsledky aukcie z čísla 2/2020

» 48. písomná aukcia perfinárskeho materiálu 4/2020


Časopis českých a slovenských zberateľov perfinov PERFINY vychádza 4x ročne (1. a 3. číslo česká verzia, 2. a 4. číslo slovenská verzia) pre vnútornú potrebu zberateľov perfinov. Slovenskú verziu vydáva skupina zberateľov perfinov pri KF 54 - 01 Košice.


Česká redakcia: PhMr. Vladislav Beneš, RNDr. František Straka, Vladimír Havel, Vladimír Münzberger

Adresa českej redakcie: PhMr. Vladislav Beneš, Na Bradle 951, 582 91 Světlá nad Sázavou, vlabes@seznam.cz


Slovenská redakcia: Ing. Ján Marenčík, Peter Háber

Adresa slovenskej redakcie: Ing. Ján Marenčík, Sputniková 1, 040 12 Košice, janmarencik@gmail.com


Možnosti členstva:


Záujemcovia o členstvo a pravidelné získavanie časopisu PERFINY sa môžu obrátiť na adresu slovenskej resp. českej redakcie.


Ďalšie informácie:


Viac informácií o zbieraní perfinov nájdete v odbornej sekcii Perfiny.


Author: Ján Marenčík (redaktor)

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists