Otvorenie výstavy Františka Horniaka a uvedenie poštovej známky Umenie: Klaňanie troch kráľov zo Zlatých Moraviec (okolo r. 1450)

Video a fotoreportáž z otvorenia výstavy Františka Horniaka a uvedenia poštovej Klaňanie troch kráľov Umenie: Klaňanie troch kráľov zo Zlatých Moraviec (okolo r. 1450) v Zlatých Moravciach.

11. 06. 2022

Filatelistické časopisy a periodiká:
Nové číslo časopisu FIP Flash 124 – Feb 2018

Nové číslo časopisu FIP Flash 124 – Feb 2018
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.f-i-p.ch
Publikované: 23. 06. 2018 01:30

Nové číslo informačného časopisu Svetovej filatelistickej federácie FIP Flash 124 – Feb 2018Časopis FIP Flash 124 – Feb 2018


Časopis Svetovej filatelistickej federácie FIP FlashObsah čísla:


 • List of Exhibitions
 • The President's Page
 • Editorial
 • The FIP Board
  • Highlights of the 112th FIP Board of Directors Meeting in Bandung, Indonesia on August 7th, 2017
  • Highlights of the 113th and 114th FIP Board of Directors Meetings in Brasilia, Brazil, on October 23rd and October 30th, 2017
 • The FIP Commissions
 • The Exhibitions
 • The FIP Member Federations
 • The Associate members
 • Responsibilities

Kompletný časopis:


PDF dokument Časopis Svetovej filatelistickej federácie FIP Flash 124 – Feb 2018


Ďalšie informácie:


Bližšie informácie o Svetovej filatelistickej federácii FIP nájdete na stránke FIP Flash.
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov