Ponuka známok rôznych európskych krajín emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

Výhodná ponuka väčšinou samostatných známok viacerých európskych krajín vydaných v rámci spoločnej emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

01. 02. 2024

Knihy, časopisy a iné publikácie:
Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2021/3 (109)

Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2021/3 (109)
Autor: Ján Vallo (redaktor)
Publikované: 24. 06. 2021 23:46

Nové číslo filatelistického informačného bulletinu Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku SV. GABRIEL.


Bulletin SV. GABRIEL 2021/3 (109)


Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku


SV. GABRIEL - Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku Svätý GabrielObsah čísla:


» Milí priatelia (príhovor predsedu)

» 59. stretnutie SSG v Trenčianskej Teplej, 29.5.2021

» Rok sv. Jozefa

» Sv. Alžbeta a sv. Margita - svätice z uhorského kráľovského rodu

» Biskup Ján Vojtaššák a jeho pobyt v Oravskej Lesnej

» Sakrálne architektonické prvky, devocionálie a symboly vo filatelii (encyklopedický cyklus)

» Svätý Ľudovít IX. - patrón Francúzska a 3. rádu františkánov

» Dobrý pastier na známkach

» Biskup Pavol Mária Hnilica SJ (1921-2006)

» Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika

» Kronika SV. GABRIELA

» Zomrel Dr. Dietmar Fiedler (1938-2021)

» Zomrela Ligia Michalak


Kompletný časopis:


Bulletin SV. GABRIEL 2021/3 (109)


Ďalšie informácie:


Bližšie informácie o Spoločenstve kresťanskej filatelie ako i všetky čísla bulletinu Sv. Gabriel nájdete na stránke www.svgabriel.sk.


Autor: Ján Vallo (redaktor)

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov