Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2021

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2021. Prehľadné vyobrazenie všetkých už vydaných známok a známok vo fáze výtvarného návrhu nájdete dole pod článkom.

05. 10. 2021

Knihy, časopisy a iné publikácie:
Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2021/4 (110)

Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2021/4 (110)
Autor: Ján Vallo (redaktor)
Publikované: 26. 09. 2021 00:23

Nové číslo filatelistického informačného bulletinu Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku SV. GABRIEL.


Bulletin SV. GABRIEL 2021/4 (110)


Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku


SV. GABRIEL - Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku Svätý GabrielObsah čísla:


» 60. stretnutie Spoločenstva Sv. Gabriel

» Milí priatelia (príhovor predsedu)

» Aula Pavla VI.

» Svätá Uršuľa

» 52. medzinárodný eucharistický kongres - Budapešť

» Kardinál Stefan Wyszynski (1901-1981)

» Sakrálne architektonické prvky, devocionálie a symboly vo filatelii (encyklopedický cyklus)

» Sv. Róbert Bellarmín, biskup a učiteľ Cirkvi – 400.výročie smrti

» Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika

» Novinky Českej pošty – kresťanská tematika

» Bratislavské zberateľské dni 2021

» Kronika SV. GABRIELA


Kompletný časopis:


Bulletin SV. GABRIEL 2021/4 (110)


Ďalšie informácie:


Bližšie informácie o Spoločenstve kresťanskej filatelie ako i všetky čísla bulletinu Sv. Gabriel nájdete na stránke www.svgabriel.sk.


Autor: Ján Vallo (redaktor)

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov