18. 08. 2023

Books, magazines and other publications:
New issue of the bulletin SV. GABRIEL 2021/4 (110)

New issue of the bulletin SV. GABRIEL 2021/4 (110)
Author: Ján Vallo (redaktor)
Published: 26. 09. 2021 00:23

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

New issue of the SAINT GABRIEL philatelic newsletter of the Society of collectors of philatelic materials with Christian themes in Slovakia.


Bulletin SV. GABRIEL 2021/4 (110)


Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku


SV. GABRIEL - Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku Svätý GabrielObsah čísla:


» 60. stretnutie Spoločenstva Sv. Gabriel

» Milí priatelia (príhovor predsedu)

» Aula Pavla VI.

» Svätá Uršuľa

» 52. medzinárodný eucharistický kongres - Budapešť

» Kardinál Stefan Wyszynski (1901-1981)

» Sakrálne architektonické prvky, devocionálie a symboly vo filatelii (encyklopedický cyklus)

» Sv. Róbert Bellarmín, biskup a učiteľ Cirkvi – 400.výročie smrti

» Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika

» Novinky Českej pošty – kresťanská tematika

» Bratislavské zberateľské dni 2021

» Kronika SV. GABRIELA


Kompletný časopis:


Bulletin SV. GABRIEL 2021/4 (110)


Ďalšie informácie:


Bližšie informácie o Spoločenstve kresťanskej filatelie ako i všetky čísla bulletinu Sv. Gabriel nájdete na stránke www.svgabriel.sk.


Author: Ján Vallo (redaktor)

Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists