The life and postcard work of Frantisek Parolek

A closer look at the life and postcard creation of Frantisek Paroleka, who devoted his whole life to photography and drawing and has immense merit in the creation of Czech-Slovak postcards and stamps for the legions in Russia.

19. 03. 2023

Books, magazines and other publications:
New issue of the bulletin SV. GABRIEL 2021/3 (109)

New issue of the bulletin SV. GABRIEL 2021/3 (109)
Author: Ján Vallo (redaktor)
Published: 24. 06. 2021 23:46

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

New issue of the SAINT GABRIEL philatelic newsletter of the Society of collectors of philatelic materials with Christian themes in Slovakia.


Bulletin SV. GABRIEL 2021/3 (109)


Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku


SV. GABRIEL - Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku Svätý GabrielObsah čísla:


» Milí priatelia (príhovor predsedu)

» 59. stretnutie SSG v Trenčianskej Teplej, 29.5.2021

» Rok sv. Jozefa

» Sv. Alžbeta a sv. Margita - svätice z uhorského kráľovského rodu

» Biskup Ján Vojtaššák a jeho pobyt v Oravskej Lesnej

» Sakrálne architektonické prvky, devocionálie a symboly vo filatelii (encyklopedický cyklus)

» Svätý Ľudovít IX. - patrón Francúzska a 3. rádu františkánov

» Dobrý pastier na známkach

» Biskup Pavol Mária Hnilica SJ (1921-2006)

» Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika

» Kronika SV. GABRIELA

» Zomrel Dr. Dietmar Fiedler (1938-2021)

» Zomrela Ligia Michalak


Kompletný časopis:


Bulletin SV. GABRIEL 2021/3 (109)


Ďalšie informácie:


Bližšie informácie o Spoločenstve kresťanskej filatelie ako i všetky čísla bulletinu Sv. Gabriel nájdete na stránke www.svgabriel.sk.


Author: Ján Vallo (redaktor)

New postage stamps and other materials

16. 11. 2023

26. 10. 2023

26. 10. 2023

02. 10. 2023

02. 10. 2023

22. 09. 2023

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists