Informal friendly meeting of meeting of stamp and postcard collectors in Bratislava

Invitation to an informal friendly meeting of stamp and postcard collectors organized by the Philatelic Club KF 51–34 in Bratislava in cooperation with the Union of Slovak Philatelists (ZSF) and the philatelic information portal www.postoveznamky.sk.

04. 09. 2024

Books, magazines and other publications:
New issue of the bulletin SV. GABRIEL 2021/3 (109)

New issue of the bulletin SV. GABRIEL 2021/3 (109)
Author: Ján Vallo (redaktor)
Published: 24. 06. 2021 23:46

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

New issue of the SAINT GABRIEL philatelic newsletter of the Society of collectors of philatelic materials with Christian themes in Slovakia.


Bulletin SV. GABRIEL 2021/3 (109)


Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku


SV. GABRIEL - Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku Svätý GabrielObsah čísla:


» Milí priatelia (príhovor predsedu)

» 59. stretnutie SSG v Trenčianskej Teplej, 29.5.2021

» Rok sv. Jozefa

» Sv. Alžbeta a sv. Margita - svätice z uhorského kráľovského rodu

» Biskup Ján Vojtaššák a jeho pobyt v Oravskej Lesnej

» Sakrálne architektonické prvky, devocionálie a symboly vo filatelii (encyklopedický cyklus)

» Svätý Ľudovít IX. - patrón Francúzska a 3. rádu františkánov

» Dobrý pastier na známkach

» Biskup Pavol Mária Hnilica SJ (1921-2006)

» Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika

» Kronika SV. GABRIELA

» Zomrel Dr. Dietmar Fiedler (1938-2021)

» Zomrela Ligia Michalak


Kompletný časopis:


Bulletin SV. GABRIEL 2021/3 (109)


Ďalšie informácie:


Bližšie informácie o Spoločenstve kresťanskej filatelie ako i všetky čísla bulletinu Sv. Gabriel nájdete na stránke www.svgabriel.sk.


Author: Ján Vallo (redaktor)

Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists