Ceremonial introduction of the postage stamp Personalities: Monk Cyprian (1724 - 1775)

Invitation to the ceremonial introduction of the postage stamp Personalities: Monk Cyprian (1724 - 1775) in Cerveny Klastor (Slovakia)

26. 07. 2024

Books, magazines and other publications:
New issue of the bulletin SV. GABRIEL 2021/2 (108)

New issue of the bulletin SV. GABRIEL 2021/2 (108)
Author: Ján Vallo (redaktor)
Published: 10. 03. 2021 12:02

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

New issue of the SAINT GABRIEL philatelic newsletter of the Society of collectors of philatelic materials with Christian themes in Slovakia.


Bulletin SV. GABRIEL 2021/2 (108)


Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku


SV. GABRIEL - Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku Svätý GabrielObsah čísla:


» 59. stretnutie Spoločenstva Sv. Gabriel

» Milí priatelia (príhovor predsedu)

» Netradičná monštrancia z Niepokałanowa

» 160 rokov L’Osservatore Romano

» 90 rokov Rádia Vatikán

» Mikuláš Schneider-Trnavský - 140. výročie narodenia

» Mučeníci za Krista a slovenský národ

» Biskupi v Banskobystrickej diecéze od jej založenia a filatelia (IV. časť)

» Sakrálne architektonické prvky, devocionálie a symboly vo filatelii (encyklopedický cyklus)

» Má Pán Boh rád poštové známky? – V.

» Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika

» Za Lackom Vačkom

» Kronika SV. GABRIELA


Kompletný časopis:


PDF dokument Bulletin SV. GABRIEL 2021/2 (108)


Ďalšie informácie:


Bližšie informácie o Spoločenstve kresťanskej filatelie ako i všetky čísla bulletinu Sv. Gabriel nájdete na stránke www.svgabriel.sk.


Author: Ján Vallo (redaktor)

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists