Celoslovenská zberateľská burza v Košiciach

Pozvanie na celoslovenskú zberateľskú burzu v Košiciach.

25. 08. 2024

Knihy, časopisy a iné publikácie:
Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2021/2 (108)

Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2021/2 (108)
Autor: Ján Vallo (redaktor)
Publikované: 10. 03. 2021 12:02

Nové číslo filatelistického informačného bulletinu Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku SV. GABRIEL.


Bulletin SV. GABRIEL 2021/2 (108)


Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku


SV. GABRIEL - Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku Svätý GabrielObsah čísla:


» 59. stretnutie Spoločenstva Sv. Gabriel

» Milí priatelia (príhovor predsedu)

» Netradičná monštrancia z Niepokałanowa

» 160 rokov L’Osservatore Romano

» 90 rokov Rádia Vatikán

» Mikuláš Schneider-Trnavský - 140. výročie narodenia

» Mučeníci za Krista a slovenský národ

» Biskupi v Banskobystrickej diecéze od jej založenia a filatelia (IV. časť)

» Sakrálne architektonické prvky, devocionálie a symboly vo filatelii (encyklopedický cyklus)

» Má Pán Boh rád poštové známky? – V.

» Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika

» Za Lackom Vačkom

» Kronika SV. GABRIELA


Kompletný časopis:


PDF dokument Bulletin SV. GABRIEL 2021/2 (108)


Ďalšie informácie:


Bližšie informácie o Spoločenstve kresťanskej filatelie ako i všetky čísla bulletinu Sv. Gabriel nájdete na stránke www.svgabriel.sk.


Autor: Ján Vallo (redaktor)

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov