Nové číslo časopisu FIP Flash 136 – JANUARY 2024

Nové číslo informačného časopisu Svetovej filatelistickej federácie FIP Flash.

16. 02. 2024

Knihy, časopisy a iné publikácie:
Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2021/1 (107)

Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2021/1 (107)
Autor: Ján Vallo (redaktor)
Publikované: 08. 01. 2021 17:50

Nové číslo filatelistického informačného bulletinu Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku SV. GABRIEL


Bulletin SV. GABRIEL 2021/1 (107)


Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku


SV. GABRIEL - Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku Svätý GabrielObsah čísla:


» Milí priatelia (príhovor predsedu)

» Sv. Korona

» VATIKÁN - 2020

» 100. výročie vysvätenia prvých slovenských biskupov

» Kláštor Vorau v Rakúsku

» Dante Alighieri – 700. výročie úmrtia

» Vergílius – 2040. výročie úmrtia

» Poštový materiál - sv. Ján Pavol II. – Poľsko 2020 (2. polrok)

» Biskupi v Banskobystrickej diecéze od jej založenia a filatelia (III. časť)

» Sakrálne architektonické prvky, devocionálie a symboly vo filatelii (encyklopedický cyklus)

» Má Pán Boh rád poštové známky? – IV.

» Kronika SV. GABRIELA


Kompletný časopis:


PDF dokument Bulletin SV. GABRIEL 2021/1 (107)


Ďalšie informácie:


Bližšie informácie o Spoločenstve kresťanskej filatelie ako i všetky čísla bulletinu Sv. Gabriel nájdete na stránke www.svgabriel.sk.


Autor: Ján Vallo (redaktor)

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov