170 rokov prvých poštových známok na Slovensku

Okolnosti vzniku a proces návrhu a výroby prvých rakúskych známok a ich detailný filatelistický popis doplnený ukážkami skutočného poštového použitia známok všetkých hodnôt na zásielkach odoslaných z územia alebo na územie dnešného Slovenska.

23. 02. 2021

Poštová známka:
Návšteva pápeža Jána Pavla II. na Slovensku

Návšteva pápeža Jána Pavla II. na Slovensku
Deň vydania: 29. 05. 1995
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 3 Sk
Rozmery známky: 33 x 33 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 35
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 1617500

Príležitostná poštová známka vydaná na počesť návštevy pápeža Jána Pavla II. na Slovensku.


Textový motív: BRATISLAVA / ŠAŠTÍN / LEVOČA

Obrazový motív: Portét Jána Pavla II., pápežským erbom a mapou Slovenska s vyznačenými miestami návštevy: Bratislava, Šaštín a Levoča.

Tematický popis a súvislosti:

Ján Pavol II. - Karol Wojtyla, prvý slovanský pápež a prvý netaliansky pápež od čias Hadriána VI. Narodil sa 18. 5. 1920 vo Wadoviciach v Poľsku. V roku 1944 začal tajne študovať teológiu, po oslobodení Poľska pokračoval v štúdiu na jagellonskej univerzite. 1. 11. 1946 bol vysvätený na kňaza. 4. 7. 1958 bol vymenovaný za titulárneho biskupa v Ombii a za pomocníka krakovskej stolice. 30. 12. 1963 bol vymenovaný za arcibiskupa krakovského a 26. 6. 1967 za kardinála. Bol už známou a uznávanou osobnosťou, keď ho 16. 10. 1978 kardináli v konkláve v relatívne mladom veku veľkou väčšinou hlasov zvolili za pápeža. Spomedzi početných ciest, ktoré podnikol od svojho zvolenia za pápeža do mnohých krajín sveta, si pripomíname prvú návštevu pápeža u nás pred piatimi rokmi. Kresťania sa tešia na blížiacu sa druhú návštevu Slovenska.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov