Spoločný emisný rad EUROPA 2016 - Ekológia v Európe - mysli zeleno!

Prehľad poštových známok, hárčekov a ďalších známkových produktov vydaných v rámci spoločného emisného radu EUROPA 2016 - Ekológia v Európe - mysli zeleno!

13. 02. 2024

Poštová známka:
Mohyla Milana Rastislava Štefánika Bradlo

Mohyla Milana Rastislava Štefánika Bradlo
Deň vydania: 17. 12. 1993
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 16 Sk (bez uvedenia symbolu meny)
Rozmery známky: 40 x 26 mm (70 x 90 mm)
Forma tlačového listu: HA
Počet známok na tlačovom liste: 1
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Oceľotlač z plochých platní
Náklad: 213700

Poštová známka v hárčekovej úprave venovaná Mohyle Milana Rastislava Štefánika na Bradle od slovenského architekta Dušana Jurkoviča.Obrazový motív: Známka: Stavba mohyly realizovaná podľa projektu architekta Dušana Jurkoviča; Hárček: pohľad na krajinu, hory a slnko.

Výtvarný návrh známky: akad. mal. Karol Felix

Výtvarný návrh hárčeka: akad. mal. Karol Felix

Rytina známky: akad. mal. Martin Činovský

Výtvarný návrh hárčeka: František Horniak

Hárčeková úprava:

Poštová známka Mohyla Milana Rastislava Štefánika Bradlo (Hárčeková úprava)


Tematický popis a súvislosti:

Pre myšlienku pochovať národného hrdinu generála Dr. Milana Rastislava Štefánika na Bradle, blízko jeho rodiska Košarísk, sa rozhodol národný umelec, vytvarník a architekt Dušan Jurkovič. Prevzal na seba so zástupcami vojska a vlády prípravu pohrebu a výzdobu Bradla. Dňa 28. 2. 1920 bratislavská jednota Sokol vytvorila Spolok pre postavenie pomníka generála Štefánika na Slovensku, úlohou ktorého bolo zabezpečiť aj finančné prostriedky. Legionárska jednota v Bratislave vytvorila zvláštny výbor Národ svojmu hrdinovi. Základný kameň pomníka bol položený 4. 5. 1924. Monumentálna Štefánikova mohyla predstavuje vyvýšený sarkofág so štyrmi pylónmi v rohoch. V rokoch 1924 - 1925 bola postavená cesta z Brezovej na Bradlo. Stavbu začali 11 .7. 1927 a bola dokončená za 280 pracovných dní. Slávnostne bola otvorená 23. 9. 1928 za účasti dvoch čestných plukov, 12. pešieho pluku z Komárna a 3. leteckého pluku z Piešťan, ktoré niesli meno generála Štefánika.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov